Razumevanje trajnostne transformacije

10. 2. 2021 - Ne glede na to, ali gre za osebno ali poslovno transformacijo - za proces temeljitih sprememb ni dovolj le površinski pogled. Tako kot temeljev ne moremo popravljati brez poglabljanja, je tudi pri takšni transformaciji potreben poglobljen pogled v podjetje, ozavestiti vse šibkosti in slabe vzorce delovanja ter jih začeti spreminjati.

Stopiti na takšno pot je pogumna odločitev, zahteva zavzetost, pripadnost in zrelost vodstva ter vseh zaposlenih.

Za razumevanje pristopa in procesa trajnostne strateške transformacije poslovanja je potrebno najprej dobro razumevanje osnovnih pojmov, ki opredeljujejo trajnostno poslovanje.

Temelj trajnostne poslovne uspešnosti je uresničevanje SAMO tistih poslovnih odločitev, s katerimi podjetje ZNIŽUJE NEGATIVNE in POVEČUJE POZITIVNE vplive na OKOLJE, LJUDI IN SKUPNOST, v kateri deluje.

Trajnostna načela so BREZPOGOJNA in predstavljajo meje, ki  jih podjetje ne prestopi, ne glede na potencialni dobiček oz. finančni uspeh.

Trajnostno poslovanje (angl. corporate sustainability)  izvira iz koncepta trajnostnega razvoja (angl. sustainable development), ki zagotavlja tako okoljski, kot tudi družbeni in gospodarski razvoj planeta, ki naj bi tudi našim zanamcem omogočal kakovost življenja.

Trajnostna uspešnost daje enakovreden poudarek družbeni, okoljski in ekonomski uspešnosti, vse tri pa, če so domišljeno načrtovane in usklajene, zlasti pa podprte z dobro komunikacijo, vodijo v finančno uspešnost podjetja.

Prenos koncepta na podjetniško raven pomeni prispevek podjetja k trajnostnemu razvoju planeta. Trajnostna poslovna strategija (angl. sustainability strategy) predstavlja logično pot, ki na dolgi rok prinese koristi družbi, okolju in ekonomiji ter hkrati veča poslovno uspešnost podjetja.

Trajnostni poslovni model (angl. sustainability business model) predstavlja takšno zamisel ustvarjanja vrednosti za kupca, posredovanja te vrednosti kupcu in zadržanja dela te vrednosti (zaslužek), v okviru katere ustvarjamo tudi pomembne družbene, okoljske ali ekonomske učinke.

V večini velikih podjetij po svetu se že dolgo ne pogovarjajo več o tem, ali se sploh lotiti trajnostne poslovne transformacije, temveč, kako to uresničiti

Vabimo vas, da stopite na pot trajnostne strateške transformacije vašega podjetja. Za več informacij nam pišite na e-naslov: tst@spiritslovenia.si.