Ključni koraki do trajnostne uspešnosti

12. 2. 2021 - Namen uvajanja trajnostnih načel v poslovne procese je, da podjetje sprejema takšne poslovne odločitve, ki temeljijo na zniževanju negativnih in zviševanju pozitivnih učinkov na okolje, ljudi in ekonomsko skupnost, hkrati pa na dolgi rok dosegajo poslovno uspešnost podjetja.

Za uspešno izvajanje trajnostne transformacije je v podjetju ključno:

  • razumevanje in zavezanost vodstva k procesu in ciljem,
  • ustrezno znanje s pomočjo notranjih in zunanjih strokovnjakov,
  • zastavljeni cilji in izgradnja povsem novih poslovnih vrednot,
  • vključevanje zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, poslovnih partnerjev in predstavnikov lokalnih skupnosti,
  • predanost trajnostni naravnanosti ter doslednost vseh deležnikov,
  • iskreno in transparentno informiranje in komuniciranje v in izven podjetja

Doseganje namena transformacije ter dolgoročnih učinkov temelji na izvajanju poglobljenih procesov v podjetju. Pri tem lahko podjetjem pomaga spodbuda podpornega nacionalnega programa pod okriljem SPIRIT Slovenija.

Vabimo vas, da stopite na pot trajnostne strateške transformacije vašega podjetja. Za več informacij nam pišite: e-naslov: tst@spiritslovenia.si.