Do boljše konkurenčnosti na globalnem trgu

11. 2. 2021 - Podjetja s trajnostnimi poslovnimi strategijami in modeli v svetu že zdaj ustvarjajo bistveno konkurenčno prednost na trgu in se uspešneje vključujejo v globalne verige vrednosti. SPIRIT Slovenija, javna agencija je eden ključnih akterjev na področju uvajanja trajnostnih vidikov poslovanja v slovenska podjetja.

SPIRIT Slovenija izvaja program, ki je namenjen trajnostni poslovni transformaciji slovenskih malih in srednjih podjetij skozi razvoj novih poslovnih strategij in poslovnih modelov za lažje vključevanje v GVV.

V zadnjem razpisnem roku so na voljo sredstva za mala in srednja podjetja IZKLJUČNO vzhodne kohezijske regije.

Kaj lahko podjetja pričakujejo z vključitvijo v program?

Skozi intenzivno 5 mesečno strateško sodelovanje z dodeljenim ekspertom v prvem sklopu programa ter v drugem sklopu v 7 mesečni izvedbi izbranega pilotnega projekta gre podjetje skozi različne transformativne in ustvarjalne procese.

Pri tem je na voljo spodbuda v obliki:

  • strokovno vodenje skozi Akademijo trajnostne poslovne strateške transformacije
  • priprava nove, trajnostne poslovne strategije kot zaveze novim vrednotam poslovanja
  • strokovna podpora pri morebitni nujni prilagoditvi poslovnih modelov,
  • svetovanje pri opredeljevanju izvedbenega projekta in v nadaljevanju skozi proces izvedbe
  • finančna vzpodbuda za izvedbeni projekt podjetja v omejitvah, kot so zapisane v razpisni dokumentaciji
  • nasveti in podpora pri pripravi in vodenju dokumentacije

 Zadnji rok se izteče 23. 4. 2021!

Več informacij o aktualnem razpisu. 

Za več informacij nam pišite na e-naslov: tst@spiritslovenia.si.