SPIRIT Slovenija, javna agencija ponuja intenzivne podporne aktivnosti za podjetja, ki stopajo na pot trajnostne strateške poslovne transformacije.

SPIRIT Slovenija, javna agencija  za obdobje 2019 - 2022 ponuja intenzivne podporne aktivnosti za podjetja, ki stopajo na pot trajnostne strateške poslovne transformacije.

Program se je začel z objavo javnega razpisa »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«.

SPIRIT Slovenija, javna agencija želi spodbuditi razvoj podjetij, ki v svoje poslovanje in poslovne procese vključujejo odgovornost do ljudi, družbe in okolja in hkrati ustvarjajo odlične poslovne rezultate.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je podpreti mala in srednje velika podjetja, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele,  ter tako s trajnostno strateško transformacijo dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu,  ter izboljšati   vključevanje v globalne verige vrednosti. 

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je dvig mednarodne konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti malih in srednje velikih podjetij skozi trajnostno strateško transformacijo poslovanja.    

V javni razpis bo vključenih vsaj 60 malih in srednje velikih podjetij (d.o.o., s.p. ali z.o.o.) z najmanj 20 in največ 249 zaposlenimi, ki se bodo pod strokovnim vodstvom podali v proces trajnostne strateške transformacije, v katerem bodo pripravili trajnostne poslovne strategije in nove poslovne modele.

Trajnostna strateška transformacija podjetij se bo izvajala procesno, najprej z udeležbo podjetij v programu Akademije trajnostnih poslovnih strategij in modelov (Akademija TPSMP) v podjetjih 2019 - 2022, nato z izvajanjem pilotnih izvedbenih projektov.

Akademija TPSMP vključuje celovit proces v katerem podjetja skupaj s strokovnjaki pripravijo trajnostne poslovne/korporacijske strategije, trajnostne poslovne modele in izvedbene projekte. Izvedbo programa Akademije TPSMP v celoti organizira in stroškovno krije SPIRIT Slovenija, javna agencija, pri procesu vpeljave strategije in izvedbenem projektu pa bo sofinancirala določene stroške. 

Priročnik trajnostne poslovne strategije

Na podlagi prve slovenske prakse na tem področju je nastal tudi uporaben priročnik »Trajnostne poslovne strategije in poslovni modeli v slovenski praksi«.

Priročnik natančno opredeljuje pojme trajnostni razvoj, trajnostno (naravnano) poslovanje, trajnostna poslovna strategija in trajnostni poslovni model z namenom, da razjasnimo nekatere nejasnosti in trajnostno poslovanje zmoremo ločevati od podobnih konceptov. Praksa, ki je predstavljena v priročniku, kaže, zakaj je trajnostno poslovanje poslovno koristno ter kako lahko hkrati dosegamo trajnostno in finančno uspešnost.

Najpomembnejši del priročnika so napotki, kako trajnostno poslovanje učinkovito vpeljati v svoje strateške in operativne procese. Nanizani sistematični koraki so nam v pomoč pri uresničevanju  trajnostne poslovne transformacije. Pri tem je izpostavljena pomembna vloga vodij ter koristi, ki nam jih lahko prinaša pomoč zunanjega strokovnjaka.

Več informacij o aktualnem razpisu spodbujanja trajnostne poslovne strateške transformacije v Sloveniji.