Seznam svetovalcev SPOT Svetovanje

Regija

Svetovalci

SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska

Gospodarska zbornica Slovenije

 

 • Tanja Jamnik
 • Irena Tonin
 • Igor Vrhovec

 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)

 

 • Mateja Loparnik Učakar
 • Tadeja Bučar
 • Nina Kotar

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale (OOZ Domžale)

 

 • Evelin Krstić
 • Mellanie Grudnik

 

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec

 

 • Anja Žagar

 

Data d.o.o.

 

 • Rok Gros

SPOT Svetovanje JV Slovenija

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

 

 • Darja Smiljič

 

RC Kočevje Ribnica d.o.o.

 

 • Danijela Vukojević

 

Razvojno informacijski center Bela krajina

 

 • dr. Marijeta Kobetič

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto

 

 • Breda Koncilja

SPOT Svetovanje Primorsko-notranjska

NEC, Cerknica

 

 • Tomaž Stojanović

 

Območno obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica

 

 • Alenka Volk Penko
 • Gordana Fatur

 

OOZ Cerknica

 

 • Silva Šivec

SPOT Svetovanje Posavje

Center za podjetništvo in turizem Krško

 

 • Mateja Jurečič 
 • Karmen Levak

SPOT Svetovanje Obalno-kraška

Primorska gospodarska zbornica

 

 • Marija Rogan Šik

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana

 

 • Petra Weber

 

Regionalni razvoni center Koper

 

 • Vlasta Starc

 

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o.

 

 • Dolores Kovšca

SPOT Svetovanje Goriška

RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

 

 • Aleš Bajec

 

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija

 

 • Tina Lisac, univ. dipl. prav.
 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina

 

 • Marko Rondič

 

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

 

 • mag. Andreja Vister

 

Posoški razvojni center

 

 • Polona Cimprič

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica

 

 • Karmen Budin

SPOT Svetovanje Gorenjska

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, d.o.o., Kranj, PE Kovačnica

 

 • Mojca Primožič
 • Nastija Podobnik

 

 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

 

 • Eldina Čosatović
 • Hermina Biščević

 

 

Razvojna agencija Sora d.o.o.

 

 • Jana Šifrar

 

 

GZS - Regionalna zbornica Gorenjska

 

 • Mojca Umek

SPOT Svetovanje Koroška

A. L. P. PECA podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline d.o.o.

 

 • Andreja Tarkuš

 

Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.

 

 • Primož Mirkac
 • Veronika Zupanc

 

RRA KOROŠKA regionalna razvojna agencija za Koroško regijo d.o.o.

 

 • Danijela Uran

SPOT Svetovanje Savinjska

ŠC Slovenske Konjice-Zreče, enota SIC IO in svetovanje

 

 • Polonca Klokočovnik

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje

 

 • Martina Rečnik
 • Tatjana Štinek
 • Simona Zupanc

 

Razvojna agencija Savinja, GIZ

 

 • Damjana Omerzu

 

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije d.o.o.

 

 • Klavdija Šemenc

 

Razvojna agencija Sotla

 

 • Metka Kovačič 

 

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica

 

 • Tanja Drofelnik

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica - Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec

 

 • Barbara Mesarec Jakopič

SPOT Svetovanje Zasavje

Območna obrtno-podjetniška zbornica Trbovlje

 

 • Doroteja Urbanija

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Zagorje ob Savi

 

 • Saša Pegan

SPOT Svetovanje Podravje

Mariborska razvojna agencija p.o.

 

 • Jasna Mak

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor

 

 • Vesna Herženjak
 • Urška Živko

 

Štajerska gospodarska zbornica

 

 • Mojca Tominšek
 • Janja Vindiš Božičko

 

ZRS BISTRA Ptuj

 

 • Jadranka Krajnc
 • Brigita Drevenšek

 

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica

 

 • Danica Košir

SPOT Svetovanje Pomurje

Razvojni center Murska Sobota

 

 • Iris Lanščak
 • Tine Novak

 

Pomurska gospodarska zbornica

 

 • Roman Wolf

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota

 

 • Renata Stanko