Do mentoriranja in strokovnega svetovanja lahko startup in scaleup podjetja dostopajo izključno preko start-up konzorcija. S start-up mentorjem se dogovorijo za primernega mentorja ali strokovnjaka ter podpišejo tripartiten sporazum o izvedbi storitve. V dogovoru določijo področje, obseg in vrednost storitve. Sredstva za te storitve zagotavlja SPIRIT Slovenija preko SIO in so za podjetja brezplačna.

Sporazum se lahko podpiše samo z mentorji in strokovnjaki, ki so vpisani v evidenco. SPIRIT Slovenija izvaja preverjanje pogojev za vpis na podlagi elektronske vloge v roku. Vpis je opravljen v 5 dneh od oddaje elektronske prijave.