Spremljanje uspešnosti industrije EU in industrijskih ekosistemov

Spremljanje uspešnosti industrije EU in industrijskih ekosistemov

1. 12. 2023 - Mapiranje je del politike Evropske komisije za spodbujanje večjega sodelovanja med tehnološkimi centri po vsej Evropi na področjih digitalizacije, industrijske posodobitve, okolju prijaznejše energije in učinkovite rabe virov. Evropska komisija je nedavno začela pobudo Spremljanje uspešnosti industrije EU in industrijskih ekosistemov (EMI). V okviru te pobude Evropska komisija trenutno posodablja mapiranje tehnoloških centrov naprednih tehnologij za industrijo, ki se bo sčasoma preselilo na novo spletno mesto.

Mapiranje vključuje različne tehnološke centre v Evropi, ki se ukvarjajo z naslednjimi tehnologijami:

- Digitalizacija in modernizacija industrije

 • Napredna proizvodnja in robotika
 • Umetna inteligenca
 • Obogatena in virtualna resničnost
 • Veliki podatki in računalništvo v oblaku
 • Blockchain
 • Digitalna varnost in omrežja/kibernetska varnost
 • Digitalna tehnologija za mobilnost
 • Internet stvari
 • Mikro- in nanoelektronika ter fotonika

- Ozelenitev, energetska učinkovitost in učinkovitost virov

 • Napredni materiali in nanotehnologija
 • Biotehnologija, vključno z medicinsko biotehnologijo
 • Tehnologije za varčevanje z energijo
 • Tehnologije za obnovljive energije (vključno s sončno energijo, vetrom, baterijami, geotermalno energijo, vodno energijo, biomaso, vodikom)
 • Tehnologije recikliranja, pomembne za krožno gospodarstvo

Več tehnoloških centrov je že vključenih v mapiranje, vendar različni ustrezni tehnološki centri še niso registrirani v spletni bazi in zamujajo priložnost, da bi svoje središče naredili bolj vidno in dostopno.

Kriteriji za vključitev v bazo so na voljo na spletni strani Tehnološkega centra za mapiranje ATI. Tehnološki centri so opredeljeni kot javne ali zasebne organizacije, ki izvajajo uporabne raziskave in inovacije, ki so blizu trgu (stopnje tehnološke pripravljenosti TRL 3 do 8, ni nujno celoten obseg) v naprednih tehnologijah za industrijo.