Objavljeno letno poročilo Obzorja Evropa 2023

Objavljeno letno poročilo Obzorja Evropa 2023

17. 6. 2024 - Evropska komisija je objavila najnovejšo izdajo „Letnega poročila o dejavnostih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja ter spremljanju programov Obzorje Evropa in Obzorje 2020 v letu 2023“.

Pomemben del letnega poročila je posvečen dejavnostim politike v zvezi z raziskavami v letu 2023 s poudarkom na odprti strateški avtonomiji EU, ekonomski varnosti in mednarodnem sodelovanju ter podpori ukrajinskim raziskovalcem.

V delu spremljanja si lahko podrobneje ogledate rezultate in uspešnost programa Obzorje Evropa, ter različnih delov programov Obzorje in Euratom v letu 2023.

Letno poročilo je zakonsko obvezno in namenjeno obveščanju Evropskega parlamenta in Sveta.

Dostop do dokumenta: