Nove smernice uporabe AI za evropsko raziskovalno skupnost

Nove smernice uporabe AI za evropsko raziskovalno skupnost

29. 3. 2024 - Evropska komisija je skupaj z državami Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) in deležniki pripravila sklop smernic za podporo evropski raziskovalni skupnosti pri odgovorni uporabi generativne umetne inteligence.

Namenjene so raziskovalcem, raziskovalnim organizacijam in financerjem raziskav z namenom, da bi zagotovili skladen pristop po vsej Evropi.

Načela, na katerih temeljijo nove smernice, temeljijo na obstoječih okvirih, kot so Evropski kodeks ravnanja za raziskovalno neoporečnost in smernice o zaupanja vredni umetni inteligenci.

Tabela 1: Ključni predlogi za posamezne deležnike

Deležniki

Ključni predlog

Raziskovalci

Naj ne uporabljajo orodij generativne umetne inteligence pri občutljivih dejavnostih, kot so medsebojni pregledi ali ocenjevanja, in naj uporabljajo generativno umetno inteligenco ob spoštovanju zasebnosti, zaupnosti in pravic intelektualne lastnine

Raziskovalne organizacije

Naj spodbujajo odgovorno uporabo generativne umetne inteligence in dejavno spremljajo, kako se ta orodja razvijajo in uporabljajo v njihovih organizacijah.

Financerji raziskav

Naj podpirajo prosilce za financiranje raziskav, da  generativno umetno inteligenco uporabljajo na pregleden način.

Smernice temeljijo na trenutnem stanju tehnologije. Ker se generativna umetna inteligenca nenehno razvija, bodo pripravljavci  te smernice na podlagi rednih povratnih informacij znanstvene skupnosti in zainteresiranih strani redno posodabljali.

Več informacij na spletni strani s povezavo na smernice in obrazec za sporočanje predlogov in mnenj deležnikov.