Na voljo so EIT podatki po državah za 2023

Na voljo so EIT podatki po državah za 2023

4. 12. 2023 - EIT redno spremlja delovanja svojih skupnosti KIC. Zadnji podatki za leti 2021-22 so tako na voljo v novem dokumentu EIT Community Country Factsheets 2023.

Podatki omogočajo podrobnejši vpogled v prisotnost EIT, zgodbe o uspehu, naložbe in dejavnosti ter oprijemljive rezultate v državah članicah EU in zunaj nje. 

V letih 2021-22 je EIT v Sloveniji podprl:

  • 45 slovenskih start-upov,
  • 5 slovenskih podjetnic,
  • 3,83 milijona evrov naložb,
  • tržno lansiranje 17 inovacij,
  • 3 diplomante EIT Label magistrskih ali doktorskih programov.  

V dokumentu so predstavljeni tudi podatki po EIT skupnostih (KICih) in primeri dobrih praks za Slovenijo: RIS-ALice in ReCatalyst.