Metodologije in smernice za merjenje vpliva digitalnih rešitev na zmanjševanje izpustov

Metodologije in smernice za merjenje vpliva digitalnih rešitev na zmanjševanje izpustov

6. 5. 2024 - Evropska zelena digitalna koalicija (EGDC) je objavila znanstveno utemeljene metodologije in smernice za merjenje vpliva digitalnih rešitev na zmanjševanje in preprečevanje emisij toplogrednih plinov v različnih sektorjih. Evropska komisija pojasnjuje, da metodologije lahko uporabljajo tako podjetja  kot tudi lokalni organi in finančne institucije pri uvajanju in financiranju inovativnih digitalnih rešitev, ki imajo pozitiven neto vpliv na podnebje in prinašajo gospodarske koristi. Metodologije vključujejo pozitivni prispevek in neposredni ogljični odtis različnih digitalnih rešitev. Objavljene so v treh dokumentih.

Metodologija ocenjevanja neto ogljičnega učinka za rešitve informacijsko-komunikacijskih tehnologij

Ta dokument vsebuje zahteve za primerjavo scenarijev z rešitvami informacijsko-komunikacijskih tehnologij in brez njih v določenem kontekstu, kar naj bi uporabnikom omogočilo natančno količinsko opredelitev pozitivnega prispevka in neposrednega odtisa določene digitalne rešitve v ekvivalentu CO2.. To osnovno metodologijo dopolnjujejo metodologije za posamezne sektorje, ki prikazujejo praktično uporabo vsake zahteve za 6 sektorjev: energetiko, gradbeništvo/gradbeništvo, pametna mesta, kmetijstvo, promet in proizvodnjo.

Študije primerov iz resničnega življenja

Objavljeni primeri so iz vseh šestih sektorjev, predstavljene rešitve informacijsko-komunikacijskih tehnologij pa vključujejo orodja v oblaku za upravljanje energije v stavbah, proizvodnjo in kmetijstvo s podporo 5G, platforme za pametno energijo in pametna mesta ter druge.

Smernice za uvajanje

Namen smernic je zagotoviti boljše razumevanje uvajanja rešitev informacijsko-komunikacijskih tehnologij v različnih sektorjih. Vključujejo pa smernice za optimizacijo njihovega pozitivnega vpliva na podnebje in zmanjšanje negativnih posledic.

Koristne informacije: