EIT skupnosti znanja in inovacij (KIC) pozitivno ocenjene

EIT skupnosti znanja in inovacij (KIC) pozitivno ocenjene

30. 1. 2024 - Neodvisna evalvacija, ki je bil nedavno opravljena na petih skupnostih znanja in inovacij (KIC), je pokazala številne uspehe inovacijskih skupnosti.

Med drugim, kako KIC-i prispevajo k trajnostnim ciljem EU, kako so vzpostavili lastne inovacijske ekosisteme po vsej Evropi in uvedli ukrepe za uravnoteženost spolov.

Med izboljšavami, ki jih je treba narediti, svetovalci priporočajo vpogled KIC-ev v načine ustvarjanja prihodkov, razmislek o različnih možnostih, kako obdržati in privabiti partnerje, in še naprej zagotavljati odprte razpise.

Več