EIT Manufacturing TRANSFORM 2024 (rok: 14. 6. 2024)

EIT Manufacturing TRANSFORM 2024 (rok: 14. 6. 2024)

14. 6. 2024 - EIT Manufacturing razpis Transform 2024 za zagonska podjetja (start-upe) je odprt za podporo projektom, ki spodbujajo uporabo inovativnih tehnologij v korporacijah ter malih in srednje velikih podjetjih (MSP).

Pilotni projekti za industrijske izzive

Namen razpisa je podpreti pilotne projekte v partnerstvu med proizvodnimi podjetji ali MSP ter zagonskimi podjetji za določen industrijski izziv.

Razpis ima dvojni cilj: zagotoviti inovativne rešitve za podjetja/MSP in odpreti nove tržne priložnosti za zagonska podjetja v skladu s strateško agendo EIT Manufacturing`s Startegic Agenda 2021-2027:

  • postaviti ljudi v središče proizvodnje,
  • pospešiti zeleno proizvodnjo,
  • spodbujati suverenost in konkurenčnost.

Višina sofinanciranja

Na razpisu je na razpolago 300.000 EUR. Razpoložljiva finančna podpora (znana tudi kot »subgrant«) znaša 20.000 EUR na pilotni projekt za dejavnosti, ki so v skladu s splošnimi cilji EIT Manufacturing.

Roki za prijavo: 

  • 14. 6. 2024 ob 12.00 CET (2. rok),
  • 6. 9. 2024 ob 12.00 CET (3. rok) in
  • 29. 10. 2024 ob 12.00 CET (4. rok).

Dodatne informacije in prijave