EIT Food Public Engagement Proof of Concept 2024 (rok: 18. 8. 2024)

EIT Food Public Engagement Proof of Concept 2024 (rok: 18. 8. 2024)

14. 6. 2024 - EIT Food z razpisom Public Engagement Proof of Concept 2024 išče inovativne projektne ideje za vključevanje javnosti s potencialom družbenega vpliva, ki bodo preizkušeni v fazi dokazovanja koncepta (PoC). 

Kaj je dokaz koncepta (proof of concept)?

Skozi dokaz koncepta se preizkusi obseg družbenega učinka določene ideje, koncepta ali pristopa. Z razpisom lahko posamezne organizacije ali manjši konzorciji pridobijo dovolj časa za testiranje in demonstracijo inovacije. Fazo dokazovanja koncepta je mogoče uporabiti tudi za izgradnjo modela povečanja za večletni projekt.  

Kakšne teme so razpisane?

Teme projektov morajo podpirati vizijo EIT Food: svet, kjer lahko vsakdo dostopa do trajnostne, varne in zdrave hrane in uživa v njej - z zaupanjem in poštenostjo od vil do vilic. Konkretno: 

  • izboljšanje pogojev za večje zaupanje javnosti v prehranski sistem, 
  • boljši zdravstveni učinki naše prehrane, 
  • izboljšan vpliv agroživilskih sistemov na okolje, 
  • omogočanje prehodov v krožno in trajnostno gospodarstvo. 

Cilj projektov naj bo:  

  • opremiti posameznike za sprejemanje bolj osveščenih odločitev (bolj zdravih/bolj trajnostnih), 
  • povečanje preglednost in sodelovanje v prehranskem sistemu,  
  • vključevanje potrošnikov v oblikovanje prehranskega sistema prihodnosti.

Rok za prijavo je 18. 8. 2024, do 12.00 CET.

Dodatne informacije in prijave