Les

Na podlagi Akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno­­ ­le­sne verige v Sloveniji do leta 2020 »Les je lep«, SPIRIT Slovenija, javna agencija od leta 2013 izvaja aktivnosti organizirane promocije lesa in lesenih izdelkov.

Namen promocijskih aktivnosti je krepiti splošno zavedanje o lesu, spodbujati uporabo lesa pri gradnji objektov, informirati javnost o prednostih lesene gradnje in rabi lesa v bivalnem okolju, ozaveščati o prednostih trajnostne uporabe lesa, njegovem ekološkem pomenu in družbeni odgovornosti.

V prihodnjih letih bomo nadaljevali s sistematično in usmerjeno iniciativo za večjo porabo lesa ter krepili trge za lesne proizvode in storitve v Sloveniji in tujini, z namenom združevanja in povezovanja promocijskih aktivnosti na nacionalnem, regionalnem, lokalnem nivoju in v mednarodnem prostoru.

V okviru Iniciative za les bomo krepili pomen in vključevanje industrijskega in trajnostno naravnanega oblikovanja pri razvoju novih izdelkov za doseganje višje dodane vrednosti v sektorju predelave lesa ter spodbujali vključevanje kreativnih industrij v inovacijske in trženjske procese lesno predelovalnih podjetij.

V letu 2020 bomo pri izvajanju promocijskih aktivnosti za lesno-predelovalno industrijo in rabe lesa sledili naslednjim ciljem:

 • spodbujanju kulture gradnje z lesom in spodbujanju uporabe lesa pri opremi bivalnega prostora,
 • povečanju uporabe lesa v vsakdanjem življenju,
 • spodbujanju uporabe lesa za pohištvo in gradbene proizvode,
 • povezovanju znanstvene, strokovne in gospodarske sfere pri gradnji in opremi doma iz lesa,
 • ustvarjanju trga za lesne proizvode v Sloveniji in tujini,
 • povečanju uporabe lesa v gradnji,
 • povečanju vključevanja industrijskega oblikovanja pri razvoju novih izdelkov v lesno predelovalnih podjetjih in s tem krepitvi blagovne znamke podjetij,
 • zavedanju potrošnikov o trajnostnem ravnanju z okoljem,
 • zavedanju potrošnikov o prednostih in življenjskem ciklu lesenih zgradb,
 • spodbujanju sodelovanja podjetij in drugih proizvajalcev v lesni industriji.

Z izvajanjem promocijskih aktivnosti bomo:

 • promovirali in popularizirali ekološko čist in obnovljiv CO2 nevtralen les kot vrhunski nacionalni material,
 • utrjevali pozitivno podobo naše lesne industrije,
 • večali zaupanje v les kot edino naravno surovino, ki jo v Sloveniji imamo in s tem,
 • omogočali ponovni zagon in razvoj lesno predelovalne industrije, s ciljem povečanja delovnih mest v lesni panogi.