ZZZS izdal usmeritve glede ravnanja v primerih poškodbe pri delu in izdajanja eBOL

ZZZS izdal usmeritve glede ravnanja v primerih poškodbe pri delu in izdajanja eBOL

ZZZS izdal usmeritve glede ravnanja v primerih poškodbe pri delu in izdajanja eBOL

19. 06. 2024

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 10. 6. 2024, www.findinfo.si

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) prosi za upoštevanje usmeritev glede ravnanja delavcev v primeru poškodbe pri delu, glede obveznosti za zagotovitev pravočasne izdaje eBOL in priprave predloga imenovanemu zdravniku za podaljšanje začasne zadržanosti od dela.

Z upoštevanjem usmeritev bomo skupaj pripomogli k hitrejšemu uveljavljanju pravic delavcev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, delodajalci pa boste bolj ažurno prejemali podatke o delavčevi odsotnosti z dela in tako lažje organizirali delovni proces.

1. V primeru poškodbe pri delu

Delodajalci morajo v primeru delavčeve nezgode in poškodbe pri delu od 1. septembra 2022 dalje izpolniti splošni del obrazca elektronske Prijave nezgode in poškodbe pri delu prek sistema SPOT, izvajalci zdravstvenih storitev (izbrani osebni zdravniki) pa morajo izpolniti zdravstveni del obrazca Prijava nezgode in poškodbe pri delu prek zalednega informacijskega sistema ZZZS (on-line sistem).

Ker delodajalci velikokrat ne obvestijo svojih delavcev, da so in kdaj so na portalu SPOT izpolnili splošni del Prijave nezgode in poškodbe pri delu, posledično zavarovanci ne obvestijo svojih izbranih osebnih zdravnikov, da je le-ta zdravniku že na voljo v sistemu in da lahko izpolnijo zdravstveni del obrazca Prijava nezgode in poškodbe pri delu.

Pogosto pa se tudi zgodi, da delavec, ki se je poškodoval, kljub dejstvu, da je seznanjen z izpolnjeno prijavo s strani delodajalca, ne obvesti svojega izbranega osebnega zdravnika, da je splošni del Prijave nezgode in poškodbe pri delu že na voljo in ga ne zaprosi za izpolnitev zdravstvenega dela obrazca. Tako zdravstveni deli Prijav nezgode in poškodbe pri delu s strani izbranih osebnih zdravnikov velikokrat ostanejo neizpolnjeni in posledično prijava ni popolna. Zaradi navedenega vas prosijo, da ob vsaki poškodbi pri delu delavca obvestite:

  • da je splošni del Prijave nezgode in poškodbe pri delu s strani delodajalca uspešno izpolnjen v sistemu SPOT;
  • da mora nemudoma o izpolnjenem splošnem delu Prijave nezgode in poškodbe pri delu obvestiti svojega izbranega zdravnika in ga zaprositi za izpolnitev zdravstvenega dela Prijave.

2. Glede izdaje elektronskega bolniškega lista v primeru začasne  nezmožnosti za delo

Nadalje vas prosijo tudi, da ponovno obvestite svoje delavce, da morajo za izdajo elektronskega bolniškega lista (eBOL) pravočasno kontaktirati svojega osebnega zdravnika oziroma ustrezno ambulanto, v kolikor nimajo izbranega osebnega zdravnika, saj le-ta eBOL-a ne izda avtomatično, temveč po izrecnem dogovoru med zdravnikom in pacientom ter na način, ki ga opredeli zdravnik (npr. ob kontrolnem pregledu pacienta, na podlagi telefonskega pogovora, komunikacije po elektronski pošti,...). To pomeni, da mora delavec svojega osebnega zdravnika opozoriti (ob zaključku bolniškega staleža oziroma najkasneje pred iztekom meseca, za katerega je potrebno izdati eBOL), da ga pravočasno izda.

3. V primeru izdaje predloga imenovanemu zdravniku

Prav tako se mora delavec pravočasno dogovoriti s svojim osebnim zdravnikom glede izdaje Predloga imenovanemu zdravniku v primerih daljše nezmožnosti za delo, ko je za odločanje pristojen imenovani zdravnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Prosijo, da o zgoraj navedenem ravnanju ažurno obveščate svoje delavce.

Vir: ZZZS, 10. 6. 2024

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Nazaj