ZPIZ bo delodajalce junija prvič obvestil o prejetih podatkih s Fursa

ZPIZ bo delodajalce junija prvič obvestil o prejetih podatkih s Fursa

ZPIZ bo delodajalce junija prvič obvestil o prejetih podatkih s Fursa

23. 06. 2017

Delodajalci bodo podatke za oblikovanje pokojninske osnove zaposlenih, ki se nanašajo na obdobja po 1. januarju letos, sporočali le na obrazcih REK-1, ne pa več na obrazcih M-4.

Vir in informacije: STA, 16. 6. 2017, www.sta.si

Delodajalci bodo podatke za oblikovanje pokojninske osnove zaposlenih, ki se nanašajo na obdobja po 1. januarju letos, sporočali le na obrazcih REK-1, ne pa več na obrazcih M-4. Te podatke namreč pokojninskemu zavodu posreduje finančna uprava. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) pa bo junija prvič poslal delodajalcem obvestila o podatkih.

Do sprememb je prišlo, ker se je s koncem leta 2016 izteklo prehodno obdobje, v katerem so morali delodajalci poleg podatkov za oblikovanje pokojninske osnove na obračunih davčnega odtegljaja, t. i. REK-1 obrazcih, vlagati tudi prijave o osnovah.

Zavod bo obvestila poslal delodajalcem prvič junija, in sicer za podatke, ki so bili na REK-1 obrazcih posredovani ob izplačilu plač za obdobje od januarja do marca letos. Nato bo zavezancem mesečno za predpretekli mesec pošiljal obvestila o napakah v sistemu eVročanja preko portala eDavki. Delodajalci bodo na podlagi digitalnega potrdila prevzeli pripravljene dokumente v osebnem portalu eDavki.

Zavod bo po enaki poti obveščal tudi tiste delodajalce, ki niso oddali REK-1 obrazcev za posamezni mesec.

Ker je rok za izplačilo plače do 18. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec, zavod pridobiva podatke za predpretekli mesec. V skladu s sklenjenimi sporazumi in protokoli tako Finančna uprava RS do 10. dne v mesecu posreduje podatke iz predloženih REK-1 obrazcev za predpretekli mesec in do 20. v mesecu tudi podatke o plačilu prispevkov.

Za vse informacije, ki se nanašajo na sporočanje omenjenih podatkov, je pristojen zavod.

Nazaj