Znova možna oddaja vloge za začasno čakanje na delo

Znova možna oddaja vloge za začasno čakanje na delo

Znova možna oddaja vloge za začasno čakanje na delo

15. 02. 2021

Objavljeno: Zavod RS za zaposlovanje, 5. 2. 2021, www.ess.gov.si

Od 5. februarja 2021 lahko na portalu za delodajalce znova oddate vlogo za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo.

Po objavi v Uradnem listu RS (15/2021) je 5. februarja 2021 začel veljati Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP). Tako imenovani PKP8 zagotavlja podlago za vnovično oddajo vlog in prinaša kar nekaj sprememb pri povračilu nadomestila plače za začasno čakanje na delo. 

  • Zaposlene lahkonapotite na začasno čakanje na delo najdlje za obdobje do 30. 4. 2021. Vlogo predložite v 8 dneh od napotitve na portalu za delodajalce.  
  • Pozor! Če ste zaposlene napotili na začasno čakanje že pred uveljavitvijo zakona PKP8, v obdobju od 1. 2. 2021 ali v obdobju od 16. 1. 2021 do 31. 1. 2021, morate vlogo oddati v 8 dneh od začetka veljavnosti zakona, najkasneje do 15. 2. 2021. 

Vlogo oddate posebej za obdobje od 16. 1. 2021 do 31. 1. 2021 in za obdobje po 1. 2. 2021.

Povračilo nadomestila plače za začasno čakanje lahko po novem uveljavljate delodajalci, ki ste bili registrirani do 31. 12. 2020 ter zaposlenim začasno ne morete zagotavljati dela zaradi epidemije ali posledic epidemije.

Do povračila nadomestila plače ste upravičeni, če vam bodo po vaši oceni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019 oziroma 2020.

Povračila ne morete uveljavljati:

  • neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS ali občine, če je bil vaš delež prihodkov iz javnih virov v letu 2020 višji od 70 %,
  • delodajalci, ki opravljate finančno ali zavarovalniško dejavnost iz skupine K po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) in ste imeli 31. 12. 2020 več kot 10 zaposlenih,
  • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije EU v Sloveniji.

Povračilo lahko znaša 80 % izplačanega nadomestila plače. 

Ravno tako imate možnost uveljavljati 100 % povračilo nadomestil plače, če skupni znesek prejetih državnih pomoči po interventnih zakonih pri vas ne presega 1,8 milijona EUR za posamezno podjetje. Skupna pomoč na področju ribištva in akvakulture ne sme presegati 270.000 EUR za posamezno podjetje, na področju primarne kmetijske proizvodnje pa 225.000 EUR za posamezno podjetje. Všteta je tudi pomoč, ki jo boste prejeli do konca upravičenosti zakona PKP8. 

Možnost 80-odstotnega ali 100-odstotnega povračila nadomestila izberete ob oddaji vloge.

Povračilo izplačanega nadomestila plače je omejeno z višino povprečne mesečne plače v Sloveniji za oktober 2020. Nadomestilo plače, ki vam ga povrnemo, vključuje nadomestilo plače in prispevke za vsa socialna zavarovanja (bruto I). 

Če vam je zaradi epidemije s predpisi onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti, nadomestilo plače, ki vam ga zavod povrne za to obdobje, vključuje nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II). Navedene podatke boste zavodu sporočili ob oddaji zahtevka za povračilo nadomestila.

Vaši zaposleni se lahko v obdobju napotitve na čakanje na delo prijavijo v evidenco iskalcev zaposlitve in se udeležijo programov za prijavljene iskalce zaposlitve (po Zakonu o urejanju trga dela - ZUTD). Sodelujejo lahko v različnih neformalnih izobraževanjih in usposabljanjih za izboljšanje poklicnih veščin ter v postopku za pridobitev poklicne kvalifikacije. Udeležba v programih je brezplačna tako z vidika zaposlenih kot z vidika delodajalcev.

Nazaj