Znani uspešni prijavitelji na evropskem Instumentu za mala in srednje velika podjetja v okviru Obzorja 2020

Znani uspešni prijavitelji na evropskem Instumentu za mala in srednje velika podjetja v okviru Obzorja 2020

Znani uspešni prijavitelji na evropskem Instumentu za mala in srednje velika podjetja v okviru Obzorja 2020

22. 09. 2014

Evropska agencija EASME je objavila seznam 155 malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki so s svojimi projektnimi prijavami uspešno kandidirali na prvem odpiranju prijav v okviru Instrumenta za MSP. Izmed vseh prijaviteljev, ki prihajajo iz 35 držav, so bili uspešni prijavitelji iz 21 držav, med njimi tudi slovenski podjetji Etrel in Marand, kar je velik uspeh.

Evropska agencija EASME je objavila seznam 155 malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki so s svojimi projektnimi prijavami uspešno kandidirali na prvem odpiranju prijav v okviru Instrumenta za MSP. Izmed vseh prijaviteljev, ki prihajajo iz 35 držav, so bili uspešni prijavitelji iz 21 držav, med njimi tudi slovenski podjetji Etrel in Marand, kar je velik uspeh.

V mesecu juniju se je v okviru programa OBZORJE2020 iztekel prvi prijavni rok za oddajo predlogov inovativnih projektov v malih in srednje velikih podjetjih (MSP). Podjetja so se v prvi fazi t.i. Instrumenta za MSP potegovala za pridobitev sofinanciranja izvedbe študije izvedljivosti projekta v višini 50.000 evrov. Zanimanje za program je preseglo pričakovanja, saj so na bruseljski agenciji EASME, ki je zadolžena za izvedbo razpisa, do roka prejeli kar 2.666 prijav. Na program se je s svojimi projekti prijavilo tudi 71 slovenskih podjetij.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je kot nacionalna kontaktna točka za program Inovacij v MSP, v pomladnih mesecih organizirala in aktivno sodelovala pri izvajanju aktivnosti informiranja javnosti o tem programu.

Podjetje Marand je bilo uspešno s prijavo projekta, ki nosi naslov: »Think!EHR Platform as vendor-neutral, open health data platform, designed for real-time, transactional health data storage enabling to go from idea to application«, podjetje  Etrel pa s projektom »INteractive CHarging«.

Več informacij o vseh uspešnih prijaviteljih in projektih je možno najti na naslovih: http://ec.europa.eu/easme/sme/beneficiaries_en.htm in http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1015_sl.htm.

O statističnih podatkih prijav na prvi rok za oddajo v okviru Instrumenta za MSP pa smo že poročali: http://www.spiritslovenia.si/novice/2014-07-25-Med-uspesnimi-prijavitelji-na-evropski-program-za-inovativne-projekte-v-malih-in-srednje-velikih-podjetjih-tudi-dve-slovenski-podjetji in http://www.spiritslovenia.si/novice/2014-07-23-Slovenska-podjetja-mnozicno-na-evropski-razpis-za-inovacije-v-malih-in-srednje-velikih-podjetjih.

Nazaj