Zgrabite poslovno priložnost v ZDA

Zgrabite poslovno priložnost v ZDA

Zgrabite poslovno priložnost v ZDA

02. 02. 2010

Slovenija kot družba, ki temelji na znanju, spodbuja inoviranje v gospodarstvu kot tudi v znanstveno-raziskovalni sferi. Samo generiranje novih znanj in načinov uporabe pa ni dovolj – prenesti jih je treba v vsakdanjik.

Prodorna podjetja in raziskovalci že v osnovi razmišljajo globalno – kako bi inovacija spremenila delo in življenje v različnih delih sveta. Zato nameravamo nekaj teh idej preveriti v enem najbolj propulzivnih okolij – v ZDA.

Znotraj projekta CERIM bodo predstavniki Inštituta za razvoj in inovacije pri Univerzi v Ljubljani (IRI UL) v  začetku marca obiskali pisarne za prenos tehnologije na univerzah MIT in Harvard (Boston) ter v inkubatorju TechTown (Detroit). Predstavnik IRI UL bo na posebej organiziranih delavnicah s predstavniki  omenjenih institucij ocenil 5 inovacijskih idej. Namen je preveriti kakovost idej, primerjava z razvojem področja pri posameznih institucijah in analiziramožnosti za razvoj na globalnem trgu. IRI UL tako vabi k predložitvi najboljših idej z namenom, predstavitve na stopnji proof-of-concept (potrditev poslovne zamisli) in analize možnosti za razvoj na globalnem trgu.

Teme predlogov idej:
  • vede o živi naravi in agronomije,
  • IKT in informacijska varnost,
  • novi materiali in nanotehnologij,
  • obnovljivi in alternativni viri energije.
 Prednost pri izbiri bodo imeli predlogi z naslednjih področij:
  • IKT,
  • Alternativni viri energije,
  • Biotehnologija.
Obdobje zbiranja idej: 15.1.2010 – 15.2.2010

Potek:
Na spletni strani izpolnite obrazec Opis projektne ideje. Z izbranimi petimi prijavitelji bo organizator do 28.2.2010 oblikoval predstavitev predloga v angleščini. V začetku marca bodo predlogi predstavljeni na institucijah v ZDA. Konec marca bodo predlagatelji dobili poročila s predlogi za nadaljnje delo.

Dodatne informacije:
info@iri.uni-lj.si
Nazaj