Zaživela aplikacija za vpis v register dejanskih lastnikov

Zaživela aplikacija za vpis v register dejanskih lastnikov

Zaživela aplikacija za vpis v register dejanskih lastnikov

20. 12. 2017

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve je 11. decembra 2017 zagnala aplikacijo za vpis podatkov v register dejanskih lastnikov. Pravne osebe bodo te morale vnesti do 19. januarja 2018, ko bodo podatki o dejanskih lastnikih, razen podatkov o datumu rojstva, davčni številki in državljanstvu, javni.

Objavljeno: STA, 10. 12. 2017, www.sta.si

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) je v ponedeljek, 11. decembra 2017 zagnala aplikacijo za vpis podatkov v register dejanskih lastnikov. Pravne osebe bodo te morale vnesti do 19. januarja 2018, ko bodo podatki o dejanskih lastnikih, razen podatkov o datumu rojstva, davčni številki in državljanstvu, javni. Vsi podatki bodo dostopni nadzornikom in organom pregona kaznivih dejanj.

Vzpostavitev registra temelji na zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je začel veljati sredi lanskega novembra. Register dejanskih lastnikov oz. fizičnih oseb, ki so končni lastnik podjetja, vzpostavlja in vodi Ajpes.

Dejanske lastnike morajo v register vpisati pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, ter tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki jim pri poslovanju nastanejo davčne obveznosti v Sloveniji. Med zavezanci, ki morajo ugotavljati te podatke, sta tudi Slovenski državni holding in Družba za upravljane terjatev bank.

V register pa podatkov ni treba vpisati enoosebnim družbam z omejeno odgovornostjo, pri katerih je edini družbenik hkrati edini zastopnik družbe, neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom ter gospodarskim družbam na borznem oz. organiziranem trgu, na katerem morajo spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

Register bo po navedbah ministrstva za finance pripomogel k zagotavljanju transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in s tem onemogočanju zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. V nadaljevanju bo omogočil povezljivost podatkov tudi s tovrstnimi registri drugih evropskih državah.

Nazaj