Zaradi velikega povpraševanja po garancijah za bančne kredite SPS razpisuje še dodatnih 30 mio EUR ugodnih sredstev za kreditiranje MSP-jev

Zaradi velikega povpraševanja po garancijah za bančne kredite SPS razpisuje še dodatnih 30 mio EUR ugodnih sredstev za kreditiranje MSP-jev

Zaradi velikega povpraševanja po garancijah za bančne kredite SPS razpisuje še dodatnih 30 mio EUR ugodnih sredstev za kreditiranje MSP-jev

28. 07. 2017

Zaradi velikega zanimanja podjetnikov po garancijah za bančne kredite s subvencijo obrestne mere je Slovenski podjetniški sklad (SPS) razpisal še dodatnih 30 mio EUR garancij, ki jih bodo preko sodelujočih bank lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja in 2,7 mio EUR pripadajočih subvencij obrestnih mer.

Vir in informacije: Slovenski podjetniški sklad, 14. 7. 2017, www.podjetniskisklad.si

Zaradi velikega zanimanja podjetnikov po garancijah za bančne kredite s subvencijo obrestne mere je Slovenski podjetniški sklad (SPS) razpisal še dodatnih 30 mio EUR garancij, ki jih bodo preko sodelujočih bank lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja in 2,7 mio EUR pripadajočih subvencij obrestnih mer.

Z dodatno razpisano kvoto garancij s subvencijo obrestne mere so preko SPS-a zagotovljene državne pomoči (garancije za bančne kredite) vsaj še tri mesece (do 15.10.2015) oziroma do porabe sredstev.

Do sedaj je SPS preko garancijske linije že izvedel 8 odpiranj in odobril 68,2 mio EUR garancij za bančne kredite, kar je zadostovalo za podporo 385-im podjetjem. Z novo razpisano kvoto garancij pa bo skupno podprl še okoli 260 podjetij, ki bodo imela možnost koristiti ugodno garancijo SPS-a za bančni kredit.

Naslednja predvidena odpiranja za omenjen produkt si sledijo po naslednjih datumih: 15. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2017.

Več o razpisu

Sprememba je bila objavljena v Uradnem listu RS 38/2017.

Seznam sodelujočih bank najdete na spletni strani SPS-a

Več

Nazaj