Zaprtje javnega razpisa mikrokrediti (P7 2012)

Zaprtje javnega razpisa mikrokrediti (P7 2012)

Zaprtje javnega razpisa mikrokrediti (P7 2012)

15. 02. 2013

Zaradi velikega števila vlog bodo sredstva po razpisu P7 2012 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja po 3. odpiranju z dne 11. 2. 2013 v celoti porabljena. Objava zaprtja razpisa bo v Uradnem listu RS 15. 2. 2013.

Zaradi velikega števila vlog bodo sredstva po razpisu P7 2012 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja po 3. odpiranju z dne 11. 2. 2013 v celoti porabljena. Na voljo je bilo 5.000.000 evrov, ki jih zagotavlja Slovenski podjetniški sklad. Objava zaprtja razpisa bo v Uradnem listu RS 15. 2. 2013.

Na razpis se je do 12. 2. 2013 prijavilo 358 podjetij, od tega je bilo do danes odobrenih 88 kreditov v skupni višini cca. 2.121.000 EUR. Podpisi pogodb so že v teku, črpanje kredita pa se bo s predhodno najavo lahko opravilo že v prihodnjem tednu. V procesu obdelave so še vloge iz drugega roka odpiranja (28. 1. 2013). Sklepi po tem odpiranju bodo predvidoma izdani konec meseca februarja. Na tretji rok (11. 2. 2013) pa je prispelo cca. 60 vlog; podjetja bodo v prihodnjih dneh pozvana k dopolnitvam.

Nazaj