Zaposlitev delavca pri s.p.

Zaposlitev delavca pri s.p.

Zaposlitev delavca pri s.p.

20. 01. 2023

Postopek za zaposlitev delavca pri s.p. je enostaven, hiter ter brezplačen oz. povezan z minimalnimi stroški.

Objavljeno: SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije, Avtor: Irena Tonin, podjetniška svetovalka

Postopek za zaposlitev delavca pri s.p. je enostaven, hiter ter brezplačen oz. povezan z minimalnimi stroški.

Podjetnik pred nastopom dela sklene pogodbo o zaposlitvi z delavcem, bodisi na standardiziranem obrazcu, ki ga kupi v prosti prodaji (cena obrazca znaša 3,60 €) ali sam zapiše pogodbo o zaposlitvi. Ob tem mora upoštevati pravice in obveznosti, skladno z Zakonom o delovnih razmerjih ter veljavnimi kolektivnimi pogodbami. 

V pogodbo o zaposlitvi se zapišejo ključni podatki, kot so:

  • opis in vrsta dela,
  • delovno razmerje (določen ali nedoločen čas),
  • delovni čas ter razporeditev delovnega časa,
  • datum sklenitve delovnega razmerja,
  • bruto plača ter druga nadomestila in bonitete,
  • letni dopust,
  • odpovedni rok,
  • morebitna konkurenčna klavzula,
  • druge pravice in obveznosti

Pogodbo o zaposlitvi podpiše s.p. ter delavec in je obvezna priloga za prijavo delavca v obvezna socialna zavarovanja Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

S.p. vloži vlogo za prijavo delavca v obvezna socialna zavarovanja z obrazcem M1, ki jo s pomočjo aplikacije SPOT: https://spot.gov.si posreduje v reševanje ZZZS in priloži pogodbo. Prijava vključuje obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti. Postopek prijave za zaposlenega delavca, ki sklepa delovno razmerje se ureja pred  začetkom opravljanja dela.  Izvod potrjenega potrdila, obrazec M1, prejme delavec kot tudi s.p.

Podjetnik mora za oddajo obrazca M1 razpolagati s kvalificiranim digitalnim potrdilom, (SigenCa, Halcom, Pošta Ca, AC NLB) ki omogoča varno elektronsko komuniciranje z državnimi in drugimi portali. Seveda pa lahko pooblasti tudi drugo osebo npr. računovodjo, ki v imenu podjetnika ureja postopke prijave delavcev v obvezna socialna zavarovanja (ter druge postopke kot npr. spremembe, odjave, refundacije, prenose e-bolniških listov itd.).  Obrazec se imenuje »Podelitev pooblastila za procesna dejanja v postopkih na portalu SPOT«.

Obrazcev »M« ni mogoče več urejati v fizični obliki na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Nazaj