Zaključna konferenca projekt FINNO

Zaključna konferenca projekt FINNO

Zaključna konferenca projekt FINNO

24. 07. 2014

V mestu Székesfehérvár na Madžarskem je 2. julija 2014 potekala zaključna konferenca projekta FINNO.

586 podjetij sodelovalo pri samo-ocenitvi in informiranju o stanju na področju inovacij

V mestu Székesfehérvár na Madžarskem je 2. julija 2014 potekala zaključna konferenca projekta FINNO.

Konferenca, na kateri so sodelovali projektni partnerji in mnogi nosilci lokalnega razvoja, je javnosti predstavila rezultate in cilje projekta FINNO, katerega glavni namen je vzpostavitev sistema podpore inovacijam v regiji Jugovzhodne Evrope (SEE).

Zaključna konferenca projekta FINNO je bila ključni dogodek v tri leta trajajočem projektu, ki se je ukvarjal predvsem z mehanizmi za podporo inovacijam v regiji Jugovzhodne Evrope. Za projekt je bilo značilno tesno sodelovanje projektnih partnerjev s podjetji ter z drugimi zainteresiranimi partnerji, od snovalcev strategij do nosilcev podpornega okolja. Skupno je s projektu sodelovalo 586 podjetij, ustvarjen je bil samo-ocenitveni vprašalnik za podjetja, izvedene so bile analize razmer na področju inovacij, v zaključni fazi pa bodo rezultat projekta tudi priporočila za izboljšanje inovacijskih strategij.

Projekt v vrednosti skoraj 1,5 mio EUR, ki ga je v večjem deležu pokril Transnacionalni program za sodelovanje Jugovzhodna Evropa, je rezultat skupnega prizadevanja 15 partnerjev iz 11 držav, ki so oblikovali projektne aktivnosti tako, da bi dosegli primerljivo oceno stopnje inovativnosti v državah JVE regije s končnim ciljem prispevati k izboljšanju konkurenčnosti omenjene regije.

Od svojega začetka marca 2011 se je projekt osredotočil na različne razmere na področju inovacij v sodelujočih državah, kar je vodilo k pripravi Analize stanja, ki je v bistvu posnetek stanja razmer, strategij in orodij na področju inovacij v vseh sodelujočih državah.

Nadalje je bil ustvarjen samo-ocenitveno orodje, tako imenovani SAT vprašalnik, na katerega je v projektu svojo samo-oceno podalo 586 sodelujočih podjetij iz različnih strok. S pomočjo vprašalnika so podjetja lahko izvedla ocenitev svojega inovacijskega potenciala, poročala o svojih izkušnjah glede strokovnosti in podpore, ki so je bila deležna pri izvajanju svojih aktivnosti, povezanimi z inovacijami.

Rezultat teh povratnih informacij je bil dokument poimenovan Ocena tehnološke inovativnosti (angleško: Technology Innovation Assessment Scoreboard - TIAS), v kateri je vsaka od partnerskih držav pripravila pregled rezultatov za svojo državo, kasneje pa je bil pripravljena tovrstna ocena tudi za celotno regijo.

Trenutno so projektni partnerji zaposleni z analizo trenutno veljavnih inovacijskih strategij v primerjavi z dejanskim posnetkom stanja, ki je razviden iz TIASa. Temu bo sledil pregled strateških pomanjkljivosti, na kocu pa še priporočila za snovalce strategij na področju inovacij, ki se tičejo izboljšav obstoječih strategij in uvajanja novih.

Do zaključka projekta v avgustu 2014 bodo partnerji še naprej promovirali projektne rezultate preko promocijskih delavnic, FINNO odbor bo pripravil akcijski načrt in podpisal pogodbo o sodelovanju, s katero bo podpiranje inovacijam postalo aktivnosti, ki bo presegla časovne okvirje projekta.

Galerijo slik z zaključnega dogodka si lahko ogledate tukaj.

Nazaj