Zaključek projekta POPRI 2008/09

Zaključek projekta POPRI 2008/09

Zaključek projekta POPRI 2008/09

08. 06. 2009

V Primorskem tehnološkem parku je potekala Zaključna konferenca projekta POPRI 2008/09.

V Primorskem tehnološkem parku je v četrtek, 4. junija, potekala Zaključna konferenca projekta POPRI 2008/09, v katerem so sodelovale goriške srednje in osnovne šole ter vrtci. Učencem in dijakom so bila podeljena priznanja za sodelovanje, najboljši izdelki pa so bili nagrajeni. V projektu POPRI, ki je namenjen spodbujanju ustvarjalnosti, inovativnosti, znanosti, tehnike in podjetništva med mladimi, je sodelovalo 319 mladih in 36 mentorjev. Projekt je poleg Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter-Vrtojba finančno podprla tudi Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije.

Osrednja nit projekta POPRI je z idejo preseči meje prihodnosti, pri čemer mladi pod mentorstvom izdelujejo raziskovalne naloge, poslovne načrte in inovativne izdelke. Pred koncem šolskega leta rezultate dela predstavijo in zagovarjajo članom strokovne skupine, ki je letos potekala 28. maja, ter se na ta način potegujejo za privlačne nagrade. Na zaključni konferenci projekta poteka razglasitev najboljših del ter podelitev nagrad. Vzporedno s konferenco poteka tudi razstava izdelkov projekta.

Projekt je razdeljen v več sklopov glede na starostne skupine mladih:

  • Malčki za prihodnost (2 do 6 let),
  • Otroci za prihodnost (6 do 14 let), v okviru katerega pridobijo priložnost za izražanje ustvarjalne moči in smisla za raziskovanje,
  • Mladi za prihodnost je namenjen dijakom z namenom spodbujanja ter iskanja tehničnih in podjetniških zamisli. V okviru projekta so dijaki razvijali veščine komuniciranja, krepili samopodobo in teoretično znanje nadgradili s praktičnimi izkušnjami.
  • Podjetje za prihodnost in Izkušnje za prihodnost: Oba sklopa projekta sta se letos prepletala z predhodnimi tremi, saj so mlade skozi projektno delo povezovali s podjetniki in izkušenimi strokovnjaki.

Posebna nagrada je bila podeljena dijakom Srednje ekonomske šole Nova Gorica (SETŠ) za poslovni načrt za izdelek 'Neustavljivi transporter', saj so se povezali z dijaki Tehniškega šolskega centra Nove Gorice (TŠC), ki so izdelek dejansko tudi izdelali. Učenci SETŠ so analizirali ciljne kupce, opisali trg in konkurenco. V načrtu so opisali tudi razvoj in proizvodnjo izdelka ter naredili načrt trženja, v katerem so opredelili prodajne cene in napovedali prodajo. Dijaki TŠC, smeri elektro, strojne in tehniške gimnazije, pa so si projekt zamislili tako, da so znanja, ki so jih pridobili pri pouku, povezali z izkušnjami iz stroke. Zato so k sodelovanju povabili strokovnjake iz Šempetrske Iskre ASING, ki so jim prikazali, kako se profesionalno pristopi k reševanju razvojnega projekta. Skupaj so razvili robot, ki ga načrtujejo v naslednjem letu nadgraditi z mehansko roko in kamerami. Sicer pa je robot z imenom 'Neustavljivi transporter' vrsta 'pametnega' goseničarja, ki olajša transport iz avtomobila vse do 3. nadstropja. Enostaven je za upravljanje ter uporaben tudi pri različnih drugih transportnih možnostih. Tudi dijaki TŠC so za svoje delo prejeli nagrade, in sicer USB ključe in čitalce kartic.

Primorski tehnološki park bo projekt POPRI organiziral tudi v naslednjem letu, česar se letošnji udeleženci že veselijo. Pa ne samo zato, ker v projektu na zanimiv in kreativen način spoznavajo nova področja, ampak tudi zato, ker na skupnih dogodkih, kot je tudi Zaključna konferenca, spoznavajo svoje vrstnike. Za bodoče podjetnike je namreč ustvarjanje novih poznanstev izjemno koristno, saj si tako lahko izmenjajo izkušnje, najdejo povezave za sodelovanje in skupne projekte.

 

Vir: Primorski tehnološki park

 

 

 

Nazaj