Začenja se izbor najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2012!

Začenja se izbor najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2012!

Začenja se izbor najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2012!

19. 10. 2012

Zlata nit je vseslovenski izbor najboljših zaposlovalcev v kategoriji malih (od 10 do 50 zaposlenih), srednje velikih (od 51 do 250 zaposlenih) in velikih podjetij (nad 250 zaposlenih).

Zlata nit je vseslovenski izbor najboljših zaposlovalcev v kategoriji malih (od 10 do 50 zaposlenih), srednje velikih (od 51 do 250 zaposlenih) in velikih podjetij (nad 250 zaposlenih).

Gre za prepoznavanje in promoviranje najboljših zaposlovalcev kot tudi za preverjanje kakovosti odnosa med organizacijo in zaposlenimi.

Zakaj sodelovati?

Najboljši zaposlovalci vedo, kako poskrbeti za svoje ljudi. Zavedajo se, daje najpomembnejše delo z zaposlenimi. Obstanejo lahko le organizacije, ki se znajo zazreti vase in izrabiti svoj potencial.

Največja prednost sodelovanja v izboru Zlata nit je raziskava, ki podjetju ponuja ogledalo kje dela dobro in kje so njegove možnosti za izboljšavo.

K sodelovanju vabijo vsa slovenska podjetja.

Kako bo potekala Zlata nit 2012

  • med 29. septembrom in 31. decembrom 2012 - zbiranje prijav podjetij
  • med oktobrom in decembrom 2012 - anketiranje v podjetjih
  • 26. januar 2013 - objava seznama 101 najboljšega zaposlovalca
  • 2. februar 2013 - objava 21 finalistov (po sedem v kategorijah malo, srednje in veliko podjetje) in izjave menedžmenta oziroma kadrovikov
  • med 9. februarjem in 2. marcem 2013 - predstavitve finalistov skozi njihove dobre prakse
  • sredi marca 2013 - zasedanje strokovne komisije in določanje najboljših treh v vsaki od kategorij (malo podjetje - do 50 zaposlenih, srednje veliko podjetje - od 51 do 250 zaposlenih, veliko - od 251 zaposlenih navzgor)
  • 21. marec 2013 - izbor in razglasitev najboljših zaposlovalcev v kategoriji malo, srednje in veliko podjetje
  • 23. marec 2013 - izid posebnega snopiča Zlata nit 2012 v tiskani izdaji Dnevnika

Dodatne informacije in prijave: Več informacij in prijavnico najdete na spletnem naslovu: www.zlatanit.com.

Nazaj