Za zaposlovanje mladih na voljo več ukrepov

Za zaposlovanje mladih na voljo več ukrepov

Za zaposlovanje mladih na voljo več ukrepov

13. 03. 2015

Zaposlovanje mladih je tudi v letošnjem letu ena od prioritet politike zaposlovanja. Položaj mladih na trgu dela se sicer izboljšuje, a je delež brezposelnih mladih še vedno visok.

Zaposlovanje mladih je tudi v letošnjem letu ena od prioritet politike zaposlovanja. Položaj mladih na trgu dela se sicer izboljšuje, a je delež brezposelnih mladih še vedno visok.

Januarja letos je bilo 9 % manj brezposelnih mladih kot v januarju 2014; v celem preteklem letu se je zaposlilo 25.742 brezposelnih mladih, kar je za  23,6 % več kot v enakem obdobju leta 2013. V ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki so pomembno pripomogli k znižanju brezposelnosti je bilo vključenih več kot 15.000 mladih.

Eden pomembnejših ukrepov za zaposlovanje mladih je ukrep Oprostitev plačila prispevkov delodajalca, ki so ga z interventnim zakonom podaljšali tudi v letošnje leto. Delodajalci, ki za nedoločen čas zaposlijo brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, so za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščeni plačila prispevkov. V lanskem letu se je s pomočjo tega ukrepa zaposlilo več kot 3.000 mladih za nedoločen čas.

Mladim  oziroma prvim iskalcem zaposlitve je trenutno namenjen tudi razpis Iz faksa takoj praksa. Namen programa je spodbujanje pridobivanja prvih delovnih izkušenj z izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto. Cilj programa je zaposliti 820 mladih (starih do vključno 29 let) pri delodajalcih iz zasebnega sektorja. Za 12 mesečno zaposlitev za polni delovni čas, delodajalci prejmejo sredstva v višini 6.000 evrov.

Do 1. julija (oziroma do porabe sredstev) je na voljo javno povabilo Usposabljanje na delovnem mestu 2015. Javno povabilo je namenjeno delodajalcem iz vse Slovenije, vključujejo pa se lahko brezposelne osebe, ki so v evidenci brezposelnih prijavljene najmanj 3 mesece. Predvidena je vključitev 4.250 brezposelnih, ki se jim bodo s pomočjo na konkretnem delovnem mestu pridobljenih znanj, veščin, spretnosti in delovnih izkušenj  povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Na voljo je 8 milijonov evrov, od tega 85 % sredstev prispeva Evropski socialni sklad.

Od začetka leta je na voljo tudi Delovni preizkus. Gre za enomesečni program, v okviru katerega lahko delodajalec mlado brezposelno osebo preizkusi na konkretnem delovnem mestu. Ukrep je zelo učinkovit, saj delodajalci zaposlijo precejšen odstotek kandidatov. Javno povabilo za leto 2015 je odprto do 10. 9. 2015. Na voljo je milijon evrov.

Nazaj