Za zagon inovativnih podjetij letos na voljo 2,1 milijona evrov spodbud

Za zagon inovativnih podjetij letos na voljo 2,1 milijona evrov spodbud

Za zagon inovativnih podjetij letos na voljo 2,1 milijona evrov spodbud

06. 04. 2018

Slovenski podjetniški sklad je 23. marca 2018 v Uradnem listu RS objavil razpis za spodbude za zagon inovativnih podjetij. Letos je za ta namen na voljo 2,1 milijona evrov sredstev, od tega 1,5 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sklad bo podprl do 20 podjetij iz kohezijske regije Zahodna Slovenija in do 20 iz regije Vzhodna Slovenija.

Vir in informacije: STA, 23. 3. 2018, www.sta.si

Slovenski podjetniški sklad je 23. marca 2018 v Uradnem listu RS objavil razpis za spodbude za zagon inovativnih podjetij. Letos je za ta namen na voljo 2,1 milijona evrov sredstev, od tega 1,5 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sklad bo podprl do 20 podjetij iz kohezijske regije Zahodna Slovenija in do 20 iz regije Vzhodna Slovenija.

Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Bistveni cilji javnega razpisa so uspešno poslovanje večine podprtih podjetij, ki bodo zaposlovali, ustvarjali čisti prihodek od prodaje, poslovali z dobičkom in vstopom strateškega investitorja oz. vlagateljev tveganega kapitala v nekaj podprtih podjetjih.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, je razvidno iz razpisa. Izbrani upravičenci bodo imeli možnost pridobiti do 54.000 evrov sofinanciranja v treh zaporednih izplačilih.

Upravičenci bodo morali do 10. avgusta izbrati enega izmed organiziranih programov mentoriranja ali si sami izbrati mentorja iz objavljene liste start-up mentorjev, ter obvestiti sklad glede načina mentoriranja.

Nazaj