Za začetne podjetniške projekte na problemskih območjih 10 milijonov evrov

Za začetne podjetniške projekte na problemskih območjih 10 milijonov evrov

Za začetne podjetniške projekte na problemskih območjih 10 milijonov evrov

05. 06. 2018

Slovenski regionalno razvojni sklad je razpisal za 9,91 milijona evrov ugodnih razvojnih posojil začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih. Do njih so med drugim upravičeni projekti za vzpostavitev nove poslovne enote in za diverzifikacijo proizvodnje.

Vir in informacije: STA, 26. 4. 2018, www.sta.si

Slovenski regionalno razvojni sklad je razpisal za 9,91 milijona evrov ugodnih razvojnih posojil začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih. Do njih so med drugim upravičeni projekti za vzpostavitev nove poslovne enote in za diverzifikacijo proizvodnje.

Projekti, ki jih izvajalci lahko prijavijo na razpis, so lahko med drugim povezani z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe enote, diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih enota na upravičenem območju prej ni izvajala, ter z bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Za Maribor s širšo okolico je predvidenih 2,26 milijona evrov, za Pokolpje 1,68 milijona, za Hrastnik, Radeče in Trbovlje 1,46 milijona, za Pomurje 901.000 evrov, za ostala obmejna problemska območja pa 3,61 milijona evrov.

Sredstva lahko pridobijo tako mikro, mala in srednja kot velika podjetja, posamezni vlagatelj pa lahko prejme največ milijon evrov posojila. Najnižja upravičena višina projekta ne sme biti nižja od 35.000 evrov, najnižji znesek kredita mora biti nad 25.000 evrov, najvišji pa ne sme presegati milijon evrov.

Roki za oddajo prijav so 31. maj, 13. julij, 31. avgust, 28. september in 31. oktober, vložiti pa jih je treba na naslov sklada.

Nazaj