Za usposabljanje starejših zaposlenih podjetjem na voljo 10 milijonov evrov

Za usposabljanje starejših zaposlenih podjetjem na voljo 10 milijonov evrov

Za usposabljanje starejših zaposlenih podjetjem na voljo 10 milijonov evrov

12. 08. 2019

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 26. julija 2019 v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile - ASI objavil že drugo javno povabilo, na katerem lahko podjetja pridobijo sredstva za usposabljanja starejših zaposlenih. Na voljo je deset milijonov evrov sredstev.

 
 

 

Vir in informacije: STA, 26. 7. 2019, www.sta.si 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 26. julija 2019 v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile - ASI objavil že drugo javno povabilo, na katerem lahko podjetja pridobijo sredstva za usposabljanja starejših zaposlenih. Na voljo je deset milijonov evrov sredstev.

Namen povabila je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Intenzivnemu staranju prebivalstva in dolgoročnemu pomanjkanju delovne sile se namreč ne moremo izogniti. Če pa ne bomo presegli negativnih stereotipov o starejših zaposlenih in pokazali več interesa za vlaganje v njihov razvoj, se bo vse več podjetij in posledično tudi gospodarstvo znašlo v težavah.

Učinkovito upravljanje starejših zaposlenih vpliva na dolgoročni razvoj posameznega podjetja, njegovo konkurenčnost in uspešnost, zato mora postati ena od ključnih prioritet podjetij.

Javno povabilo sofinancirata EU iz Evropskega socialnega sklada in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Prijavnico pa lahko ponudniki vložijo od 26. avgusta 2019 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. oktobra 2019.

Nazaj