Za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov v turizmu več kot 100.000 evrov

Za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov v turizmu več kot 100.000 evrov

Za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov v turizmu več kot 100.000 evrov

01. 04. 2019

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve. Vrednost razpisa znaša 105.000 evrov.

Vir in informacije: STA, 4. 3. 2019, www.sta.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve. Vrednost razpisa znaša 105.000 evrov.

Namen razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva ter druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma, k uvajanju okoljskega oziroma ekološkega menedžmenta in okoljskih oziroma ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih. Spodbuditi želijo tudi pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega znaka.

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Gre za znake Znak za okolje EU - EU Ecolabel, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, EMAS in Ecocamping.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja okoljskega znaka za turistične nastanitve lahko dosega največ 7000 evrov za posamezen nastanitveni objekt in znak.

Rok za prejem ponudb je 15. april za prvo in 10. junij za drugo odpiranje.

Nazaj