Za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov 700.000 evrov

Za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov 700.000 evrov

Za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov 700.000 evrov

27. 08. 2018

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018. Skupno je na voljo 700.000 evrov, rok za prijave pa se izteče 28. septembra 2018.

Vir in informacije: STA, 10. 8. 2018, www.sta.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018. Skupno je na voljo 700.000 evrov, rok za prijave pa se izteče 28. septembra 2018.

Namen javnega poziva je povečati konkurenčnost mikro, malih in srednjih podjetij na tujih trgih ter zvišati stopnjo internacionalizacije teh podjetij.

V okviru poziva bodo sofinancirani stroški aktivnosti malih in srednjih podjetij v treh sklopih: tržnih raziskav, aktivne udeležba na mednarodnih forumih v tujini ter pridobivanja certifikatov. Za aktivnosti v prvem sklopu lahko podjetja pridobijo od 3000 do 4500 evrov, za drugi in tretji sklop pa od 3000 do 9999,99 evra.

V vseh sklopih lahko pridobljena sredstva krijejo največ 70 odstotkov upravičenih stroškov operacije.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov traja od 1. januarja 2018 do 5. aprila 2019. Posamezen upravičenec lahko uveljavlja povračilo upravičenih stroškov in izdatkov, ki so nastali in bili plačani do oddaje zahtevka za izplačilo.

Nazaj