Za socialno podjetništvo 12,7 milijona v dveh letih

Za socialno podjetništvo 12,7 milijona v dveh letih

Za socialno podjetništvo 12,7 milijona v dveh letih

21. 07. 2014

Za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva bo v dveletnem obdobju na voljo 12,7 milijona evrov, vlada pa je razširila nabor dejavnosti, ki spadajo med socialna podjetja tipa A.

Za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva bo v dveletnem obdobju na voljo 12,7 milijona evrov, vlada pa je razširila nabor dejavnosti, ki spadajo med socialna podjetja tipa A. Danes je registriranih že 44 socialnih podjetij.

Razvoj socialnega podjetništva je bila ena od prioritet dela sedanje ministrice za delo. Poudarila je pomembnost sprejetja strategije socialnega podjetništva, s katero so dopolnili uredbo o dejavnostih socialnega podjetništva, sprejeli program ukrepov za izvajanje strategije socialnega podjetništva za obdobje 2014-15 in v sodelovanju z Inštitutom za razvoj družbene odgovornosti razvili model za merjenje družbenih učinkov. Ta bo podjetjem pomagal pri boljši dostopnosti do bančnih finančnih virov s predstavitvijo finančnih koristi ali manjših rizikov za investitorja.

Ocenjena vrednost sredstev za izvajanje aktivnosti razvoja socialnega podjetništva med letoma 2014 in 2015 je 12,7 milijona evrov. Pri povečanju prepoznavnosti socialnega podjetništva bo ministrstvo organiziralo in financiralo sejem socialnih podjetij v okviru Spirita.

Po slabih dveh letih po sprejetju osnovne uredbe o določitvi dejavnosti so socialna podjetja dala pobudo za opredelitev dodatnih dejavnosti socialnega podjetništva, ki jih lahko opravljajo socialna podjetja tipa A po zakonu o socialnem podjetništvu. Razširili so jih na ohranjanje narave in varstva okolja, kmetijstva, proizvodnje in lova, spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in razvoj zelene ekonomije ter kulture in naravne dediščine.

Več

Nazaj