Za sejme v tujini letos dvakrat več denarja

Za sejme v tujini letos dvakrat več denarja

Za sejme v tujini letos dvakrat več denarja

21. 01. 2016

Za skupinske sejme ima agencija SPIRIT Slovenija na voljo 800 tisoč evrov.

Vir in informacije: http://izvozniki.finance.si/, 15. 1. 2016, Avtor: Sabina Petrov

Za skupinske sejme ima agencija SPIRIT Slovenija na voljo 800 tisoč evrov

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo letos organizirala 14 skupinskih sejemskih nastopov v tujini. Pod njenim okriljem se je lani 11 mednarodnih sejmov udeležilo 87 podjetij. Na letošnji seznam skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva so na podlagi vabila podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016 uvrstili sedem novih sejmov. Skupaj se bodo podjetja v organizaciji agencije SPIRIT Slovenija letos udeležila 14 mednarodnih sejmov (objavljeni v tabeli).

87 podjetij se je lani udeležilo skupinskih sejemskih nastopov v okviru javne agencije SPIRIT Slovenija.


444 tisoč evrov je za udeležbo na 11 mednarodnih sejmih lani namenila agencija SPIRIT Slovenija. Letos ima za to na voljo 800 tisoč evrov.

Lani skupinsko na sejme 87 podjetij

Za financiranje udeležbe na skupinskih sejmih ima agencija SPIRIT letos na voljo 800 tisoč evrov, kar je skoraj dvakrat toliko kot lani, ko je organizirala 11 skupinskih sejemskih nastopov, katerih se je udeležilo 87 slovenskih podjetij. Zanje je agencija lani namenila nekaj več kot 444 tisoč evrov za najem neopremljenega razstavnega prostora in tehničnih priključkov ter za vpis razstavljavce v sejemske kataloge. Stroške prevoza razstavnih eksponatov, postavitve razstavnega prostora in preostale dodatne stroške, povezane z udeležbo podjetja na sejmu, krijejo ta sama. Denimo stroške prevoza in hotelske namestitve svojega osebja na sejmu.

Večji proračun za skupinske sejemske nastope jim omogoča, da bodo letos pripravili več skupinskih sejemskih nastopov kot lani in se hkrati udeležili tudi takšnih, na katerih je strošek najema neopremljene razstavne površine razmeroma visok.

Prepoznavnost je večja

Ključna prednost skupinskih sejemskih nastopov je boljša umeščenost razstavnega prostora znotraj sejma, večja prepoznavnost slovenskih podjetij, slovenskega gospodarstva in države kot celote. Podjetja, ki se udeležujejo skupinskih sejemskih nastopov, med prednostmi poleg stroškovne učinkovitosti in enostavnejše organizacije in priprave na sejem za podjetje, poudarjajo večjo prepoznavnost slovenskih podjetij.

Individualno na sejem lani 61 podjetij

Lani je možnost za sofinanciranje stroškov individualne sejemske predstavitve na mednarodnih sejmih v tujini izkoristilo 61 podjetij. Za to je agencija SPIRIT lani namenila približno 390 tisoč evrov. In sicer je posamezno podjetje lahko prejelo 60 odstotkov upravičenih stroškov oziroma največ osem tisoč evrov.

Letošnji razpis za sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov bo agencija SPIRIT objavila v prvi polovici leta. Tako kot za skupinske sejemske nastope v tujini bo tudi za sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov na voljo 800 tisoč evrov.

Nazaj