Za razvoj Pokolpja dodatnih 1,275 milijona evrov

Za razvoj Pokolpja dodatnih 1,275 milijona evrov

Za razvoj Pokolpja dodatnih 1,275 milijona evrov

14. 02. 2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na svojih spletnih straneh objavilo sedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju Pokolpja v letih 2019 in 2020. Tokrat je razpisanih 1,275 milijona evrov.

Vir in informacije: STA, 29. 1. 2018, www.sta.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na svojih spletnih straneh objavilo sedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju Pokolpja v letih 2019 in 2020. Tokrat je razpisanih 1,275 milijona evrov.

Z razpisanimi sredstvi želijo na ministrstvu spodbuditi začetne investicije ter ustvariti in ohraniti obstoječa delovna mesta na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.

Skladno s programom spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011-2020 je cilj javnega razpisa znižati vstopne stroške investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na spodbujanje obsega investicij podjetij na problemskem območju. Prav tako želijo ustvarjati nova in ohraniti obstoječa delovna mesta, prestrukturirati gospodarstvo na problemskem območju ter spodbujati razvoj novih izdelkov, tehnologij, storitev in inovacij.

Z razpisom spodbujajo tudi razvoj turizma, polnijo nezaseden prostor v poslovnih in gospodarskih conah ter krepijo z omejitvami skladne investicije na degradiranih območjih, varovanih območjih narave in v opuščenih gospodarskih objektih.

Rok za prejem ponudb za projekte, sofinancirane letos, je 13. marec, za projekte, sofinancirane prihodnje leto pa od 3. do 29. maja.

Nazaj