Za razvoj integralnih produktov turističnega gospodarstva več finančnih sredstev

Za razvoj integralnih produktov turističnega gospodarstva več finančnih sredstev

Za razvoj integralnih produktov turističnega gospodarstva več finančnih sredstev

31. 07. 2018

Za razvoj in promocijo integralnih produktov turističnega gospodarstva je odslej na voljo več finančnih sredstev. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je namreč 6. julija 2018 V Uradnem listu RS objavilo, da se višina razpoložljivih sredstev za ta javni razpis, ki je bil objavljen lani, z nekaj več kot osem milijonov zviša na 9,42 milijona evrov.

Vir in informacije: STA, 6. 7. 2018, www.sta.si

Za razvoj in promocijo integralnih produktov turističnega gospodarstva je odslej na voljo več finančnih sredstev. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je namreč 6. julija 2018 V Uradnem listu RS objavilo, da se višina razpoložljivih sredstev za ta javni razpis, ki je bil objavljen lani, z nekaj več kot osem milijonov zviša na 9,42 milijona evrov.

Namen Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov oz. storitev in pomagati pri njihovem trženju ter promociji.

Spodbuja se poslovanje, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja. Pri aktivnostih, vezanih na umestitev turističnega produkta na trg, je poudarek na digitalnih vsebinah. Upravičenci do sredstev so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s področja turizma.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis je od začetka letošnjega leta do konca leta 2021.

Nazaj