Za projekt Generator v Celju 2,9 milijona evrov evropskih sredstev

Za projekt Generator v Celju 2,9 milijona evrov evropskih sredstev

Za projekt Generator v Celju 2,9 milijona evrov evropskih sredstev

19. 12. 2018

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt podjetniškega inkubatorja Generator v Celju. Za izvedbo projekta je namenjenih 5,9 milijona evrov.

Vir in informacije: STA, 23. 11. 2018, www.sta.si

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt podjetniškega inkubatorja Generator v Celju. Za izvedbo projekta je namenjenih 5,9 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj pa ga bo podprl z 2,9 milijona evrov.

V okviru projekta bodo obnovili in rekonstruirali javno zgradbo na urbanem območju Celja, ki bo mladim omogočila pridobivanje znanj na zabaven in privlačen način.

V njej bodo našla prostor tudi start up podjetja, podjetniške ekipe, ki šele razmišljajo o podjetniški poti, in visokotehnološka podjetja, ki potrebujejo spodbudno okolje za svoj razvoj.

Z dvigom ponudbe javne gospodarske infrastrukture celjske občine bo hkrati odpravljena fizična in funkcionalna degradacija ter sum socialne degradacije na nerevitaliziranem urbanem območju. S tem se bo izboljšalo urbano okolje Celja, kar bo prispevalo tudi k oživitvi mesta.

Po navedbah celjske občine so za projekt Generator namenili stavbo nekdanje blagovnice v središču Celja. Generator bo namenjen vsem generacijam, zagonskim in visokotehnološkim podjetjem ter drugim s področja tehnologij z višjo dodano vrednostjo.

Nazaj