Za pilotne in demonstracijske projekte 57 milijonov evrov

Za pilotne in demonstracijske projekte 57 milijonov evrov

Za pilotne in demonstracijske projekte 57 milijonov evrov

04. 09. 2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za izbor operacij za pilotne in demonstracijske projekte, namenjen razvoju in predstavitvi prebojnih in inovacijskih projektov na področjih uporabe strategije pametne specializacije. Vrednost razpisa je 56,6 milijona evrov.

Vir in informacije: STA, 13. 8. 2018, www.sta.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS (Št. 55, Datum: 13. 8. 2018) objavilo javni razpis za izbor operacij za pilotne in demonstracijske projekte, namenjen razvoju in predstavitvi prebojnih in inovacijskih projektov na področjih uporabe strategije pametne specializacije. Vrednost razpisa je 56,6 milijona evrov.

Od razpisanih sredstev je 41,4 milijona evrov namenjenih za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija, 15,17 milijona evrov pa za Zahodno Slovenijo. Pilotni in demonstracijski projekti bodo namenjeni predstavitvi tehnoloških rešitev na doslej še neuporabljeni način.

Posebno pozornost so namenili uporabi novih tehnologij, ki ustrezajo lastnostim industrije četrte generacije, pri čemer je poudarek zlasti na digitalnih tehnologijah, kot sta umetna inteligenca in internet stvari.

V ospredju so med drugim tudi kognitivno računalništvo, tehnologije blockchain in tehnologije distribuiranih zapisov. Na ministrstvu pričakujejo, da bodo imeli produkti, storitve ali poslovni modeli in procesi, ki bodo nastali s pomočjo tega razpisa, pomemben učinek na rast, učinkovitost, produktivnost in posledično tudi večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Da pa bi hkrati dosegli učinke industrije 5.0, bodo podprti projekti uravnoteženo ustvarjali okolje tudi za elemente trajnostnega razvoja in ustvarjanje vrednosti ter povečanje kakovosti življenja deležnikov in skupnosti.

Pilotni demo projekti bodo namenjeni tudi iskanju odgovorov na izzive oblikovanja novega pravnega okvira in zagotavljanja ustreznega regulatornega okolja za večjo pravno gotovost in boljše poslovno okolje predvsem na področju tistih tehnologij, ki jih zaradi zahtevnosti področij ni mogoče umestiti v obstoječi pravni okvir.

Projekti bodo lahko pridobili od enega do pet milijonov evrov subvencije, pri čemer bo možna kombinacija pilotne in demonstracijske faze ali izvedba samo demonstracijske faze. Izvedba samo pilotne faze ne bo mogoča.

Projekte bodo izvajali v konzorcijih, pri čemer bo konzorcij opredelil vodilnega partnerja. Uvajajo tudi možnost sodelovanja v konzorciju za startupe in socialna podjetja ter pravne osebe javnega prava. Stroški bodo upravičeni na lokaciji izvedbe demonstracijskega projekta.

Rok za prijavo na razpis je 23. oktober 2018, prijavitelji pa bodo projekte lahko izvajali največ tri leta.

Nazaj