Za nastope na sejmih v tujini v štirih letih 6,4 milijona evrov

Za nastope na sejmih v tujini v štirih letih 6,4 milijona evrov

Za nastope na sejmih v tujini v štirih letih 6,4 milijona evrov

10. 12. 2018

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 16. novembra 2018 v Uradnem listu RS in na svojih spletnih straneh objavila Javni razpis za sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022. Prijavijo se lahko mikro, mala in srednja podjetja, v štirih letih je na voljo skupno 6,4 milijona evrov.

Vir in informacije: STA, 16. 11. 2018, www.sta.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 16. novembra 2018 v Uradnem listu RS in na svojih spletnih straneh objavila Javni razpis za sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022. Prijavijo se lahko mikro, mala in srednja podjetja, v štirih letih je na voljo skupno 6,4 milijona evrov.

Podpora individualnih nastopov podjetij na specializiranih mednarodnih sejmih v tujini bo po pričakovanjih prispevala k lažjemu vstopu na tuje trge in prepoznavnosti podjetji in njihovih izdelkov. Namen javnega razpisa je tako uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji na tujih trgih ter zvišanje njihove stopnje internacionalizacije.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih, tistim, ki bodo izbrana, pa bo agencija sofinancirala predstavitev proizvodov ali storitev na mednarodnih sejmih v tujini.

Skupaj je na voljo 6,4 milijona evrov, in sicer po 1,6 milijona evrov v vsakem od prihodnjih štirih let. Sredstva so za podjetja v vsaki od dveh kohezijskih regij, vzhodne in zahodne Slovenije, razdeljena polovično, po 800.000 evrov letno.

Javni razpis financira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Del sofinanciranja posameznega sejemskega nastopa bodo morali upravičenci zagotoviti iz lastnih virov, in sicer tisti iz regije zahodna Slovenija v višini 30 odstotkov, tisti iz regije vzhodna Slovenija pa v višini 25 odstotkov.

V vsakem letu so predvideni po dva ali trije roki za oddajo vlog, prvi je 7. januar 2019.

Nazaj