Za mentorstvo in usposabljanja v socialnih podjetjih na voljo 3,2 milijona evrov

Za mentorstvo in usposabljanja v socialnih podjetjih na voljo 3,2 milijona evrov

Za mentorstvo in usposabljanja v socialnih podjetjih na voljo 3,2 milijona evrov

24. 08. 2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 10. avgusta 2018 v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis - »Mentorske sheme za socialna podjetja«. Na voljo je 3,2 milijona evrov.

Vir in informacije: STA, 9. 8. 2018, www.sta.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 10. avgusta 2018 v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis - »Mentorske sheme za socialna podjetja«. Na voljo je 3,2 milijona evrov.

Javni razpis je razdeljen na dva ločena sklopa. Namen sklopa A je spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje zaposlenih v socialnih podjetjih, s poudarkom na zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin.

Na ta način bi preko mentorjev kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja v Sloveniji prispevali k njihovi večji socialni vključenosti in višji stopnji zaposlenosti, saj prenos znanj iz mentorjev na zaposlene ter krepitev njihovih kompetenc posledično zagotavlja tudi trajni obstoj socialnih podjetij na trgu.

Sklop B bo namenjen okrepitvi usposobljenosti, znanja in kompetenc mentorjev na področju socialnega podjetništva preko izobraževanj oziroma usposabljanj.

Nazaj