Za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 18 milijonov

Za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 18 milijonov

Za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 18 milijonov

18. 04. 2011

Konec maja naj bi objavili razpis za krepitev razvojnih skupin v podjetjih v vrednosti 18 milijonov evrov.

Ministrstvi za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter za gospodarstvo sta v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije 11. aprila predstavili nove razvojne instrumente Vlade RS, ki bodo razpisani letos.

Meseca maja naj bi izšel razpis za krepitev razvojnih skupin v podjetjih z začetnimi razpisnimi sredstvi 18 milijonov evrov.

Bistvena novost je v trajanju razpisa in v manjšem birokratskem bremenu.

Z razpisom država »ponuja finančno spodbudo, da okrepijo že obstoječe razvojne oddelke ali da sploh začnejo ustanavljati razvojne skupine ali razvojne oddelke v podjetjih.

Razpis naj bi bil odprt kar do leta 2014, v tem času pa se bo vanj lahko usmerilo še več sredstev.

Namenjen bo sofinanciranju aktivnosti iz zaposlovanja mladih raziskovalcev in raziskovalcev v podjetjih, sofinanciranju dela že zaposlenih raziskovalcev, vključevanje le-teh v specialistična usposabljanja doma in na tujem, sofinanciranju zaposlovanja ali najema vrhunskih strokovnjakov v podjetjih…

Nazaj