Za kompetenčne centre za razvoj kadrov letos 900.000 evrov

Za kompetenčne centre za razvoj kadrov letos 900.000 evrov

Za kompetenčne centre za razvoj kadrov letos 900.000 evrov

17. 04. 2018

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je 30. marca 2018 v Uradnem listu RS javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za leto 2018. Na voljo je skupno 900.000 evrov, sofinancirati pa nameravajo vsaj 10 kompetenčnih centrov. Rok za prijavo je 30. april.

Vir in informacije: STA, 30. 3. 2018, www.sta.si

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je 30. marca 2018 v Uradnem listu RS javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za leto 2018. Na voljo je skupno 900.000 evrov, sofinancirati pa nameravajo vsaj 10 kompetenčnih centrov. Rok za prijavo je 30. april.

Prek razpisa, pri katerem bo 80 odstotkov sredstev EU, 20 odstotkov pa slovenske udeležbe, bodo sofinancirali vzpostavitev in delovanje vsaj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oz. partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge oz. področja uporabe slovenske strategije pametne specializacije. Za posamezni projekt je namreč mogoče pridobiti največ 90.000 evrov.

Od skupno 900.000 evrov bo za kohezijsko regijo vzhodna Slovenija na voljo 477.000 evrov, za kohezijsko regijo zahodna Slovenija pa 423.000 evrov.

Namen je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. V programe usposabljanja, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij želijo vključiti 2000 oseb.

Vloge zbirajo do 30. aprila, javno odpiranje vlog bo 7. maja.

Več o tem

Nazaj