Za javna dela v letu 2016 dve javni povabili

Za javna dela v letu 2016 dve javni povabili

Za javna dela v letu 2016 dve javni povabili

04. 12. 2015

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti načrtuje za leto 2016 objavo dveh javnih povabil za izbor programov javnih del. Prednostni področji bosta socialno varstvo in brezposelni z do četrto ravnjo izobrazbe, skupni obseg za to namenjenih sredstev pa je 37 milijonov evrov.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti načrtuje za leto 2016 objavo dveh javnih povabil za izbor programov javnih del. Prednostni področji bosta socialno varstvo in brezposelni z do četrto ravnjo izobrazbe, skupni obseg za to namenjenih sredstev pa je 37 milijonov evrov. Prvo povabilo bo predvidoma objavljeno še letos.

Na ministrstvu so izhodišča za izvajanje javnih del v prihodnjem letu pripravili na podlagi stanja na trgu dela, izobrazbene strukture dolgotrajno brezposelnih oseb ter spremljanja izvajanja javnih del v letu 2015.

Na podlagi teh izhodišč bodo javna dela v letu 2016 prednostno usmerjana v izvajanje programov javnih del s področja socialnega varstva, predvsem zaradi ranljivih skupin uporabnikov storitev javnih del (starejši, invalidi), ter v izvajanje programov javnih del, v katera se bodo vključevale dolgotrajno brezposelne osebe z nižjo ravnjo izobrazbe.

Prvo objavo je pričakovati takoj po objavi državnega proračuna za leti 2016 in 2017 v uradnem listu, torej predvidoma še letos, druga objava pa se načrtuje v januarju.

Proračun za leto 2016 določa obseg sredstev za izvajanje javnih del v višini 37 milijonov evrov, okvirna vrednost prvega javnega povabila bo 21,5 milijona evrov, drugega pa ostalih 15,5 milijona evrov.

Zavod RS za zaposlovanje z namenom, da bi se izvajalci in naročniki pravočasno dogovorili o pripravi in načinu izvedbe programov javnih del za leto 2016 na lokalni ravni, o zagotavljanju javnega interesa za izvajanje programov in o morebitnem sofinanciranju, objavlja:

Nazaj