Za javna dela prihodnje leto na voljo 15 milijonov evrov

Za javna dela prihodnje leto na voljo 15 milijonov evrov

Za javna dela prihodnje leto na voljo 15 milijonov evrov

18. 12. 2018

Zavod RS za zaposlovanje je 23. novembra 2018 objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2019. Na voljo je 15 milijonov evrov za predvidenih 2800 vključitev dolgotrajno brezposelnih.

Vir in informacije: STA, 23.11.2018, www.sta.si

Zavod RS za zaposlovanje je 23. novembra 2018 objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2019. Na voljo je 15 milijonov evrov za predvidenih 2800 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci. Povabilo bo odprto od 5. decembra do porabe razpoložljivih sredstev, a najdlje do 30. aprila 2019.

Javna dela, ki potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja, so namenjena predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

Prek javnega vabila bodo neprofitnim delodajalcem omogočili sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih.

Javnemu povabilu se lahko odzovejo neprofitni delodajalci, ki bodo izvajalci programov javnih del. Glede na to, da je vsako leto na javno povabilo prijavljenih več programov javnih del, kot jih lahko financira država, na zavodu računajo, da se bodo prijavili izvajalci, ki so družbeno odgovorni in bodo dali priložnost brezposelnim, ki jim je treba posvetiti veliko pozornosti ter zagotoviti dodatno pomoč in usposabljanje, da bodo lahko uspešni pri delu.

V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Izvajalci morajo ponudbo za program javnega dela oddati na območno službo, v kateri se bo program izvajal. Javno povabilo je odprto od 5. decembra od 8. ure, do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. aprila 2019 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. Če bodo razpoložljiva sredstva razdeljena pred iztekom končnega roka, bo zaključek javnega povabila objavljen na spletni strani.

Za javna dela v prihodnjem letu je sicer načrtovanih 15 milijonov evrov, ki jih bo zagotovilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz državnega proračuna.

Sredstva bodo razdelili za javna dela v treh sklopih programov, in sicer za socialnovarstvene programe, programe za vključitev brezposelnih s prvo do četrto ravnjo izobrazbe in za programe drugih področij iz kataloga programov javnih del 2019.

Takšen način razporeditve sredstev se je v zadnjih dveh letih izkazal za uspešnega, saj se je precej povečalo število vključenih oseb z nižjo ravnjo izobrazbe. Prav tako ugotavljajo, da je bilo v programe vključenih večje število oseb, ki so bile prej prijavljene med brezposelnimi več kot dve leti. Med njimi je bilo v prvem polletju 2018 vključenih kar 371 brezposelnih, ki so bili prijavljeni več kot pet let.

Tudi letos bodo omogočili zaposlitev udeležencev za krajši delovni čas (najmanj 25 ur na teden).

Nazaj