Za energetske sanacije v turizmu 11 milijonov evrov

Za energetske sanacije v turizmu 11 milijonov evrov

Za energetske sanacije v turizmu 11 milijonov evrov

12. 07. 2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 22. junija 2018 v Uradnem listu RS objavilo razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za energetske sanacije v turizmu. Okvirna skupna višina sredstev za letošnje in prihodnje leto je 11,2 milijona evrov, posamično podjetje bo lahko pridobilo do 200.000 evrov.

Vir in informacije: STA, 26. 6. 2018, www.sta.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 22. junija 2018 v Uradnem listu RS objavilo razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za energetske sanacije v turizmu. Okvirna skupna višina sredstev za letošnje in prihodnje leto je 11,2 milijona evrov, posamično podjetje bo lahko pridobilo do 200.000 evrov.

Razpis prinaša podporo mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju. Za projekte v vzhodni kohezijski regiji je na voljo nekaj manj kot 7,9 milijona evrov, za projekte v zahodni pa slabih 3,4 milijona. Gre za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Upravičeni stroški so obnova objektov, stroški informiranja in komuniciranja ter stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Rok za oddajo vlog je 10. avgust 2018.

Še ena možnost pridobivanja sredstev za turistična podjetja

S 1. julijem naj bi tako SID banka objavila razpis za pridobivanje sicer povratnih sredstev, skupno gre za 160 milijonov evrov. Posojila bodo imela 30-letno ročnost, petletni moratorij in "zelo konkurenčno obrestno mero".

Nazaj