Za elektronsko izmenjavo podatkov pri poročanju o porabi energentov na voljo tudi brezplačna rešitev

Za elektronsko izmenjavo podatkov pri poročanju o porabi energentov na voljo tudi brezplačna rešitev

Za elektronsko izmenjavo podatkov pri poročanju o porabi energentov na voljo tudi brezplačna rešitev

19. 07. 2023

Javna agencija SPIRIT Slovenija pojasnjuje, da je bil način elektronske izmenjave podatkov za namen izvajanja nadzora v okviru finančnih pomoči za omilitev posledic energetske krize v gospodarstvu usklajen in predpisan v zadevnem zakonu. Operaterji in dobavitelji lahko elektronsko izmenjavo podatkov vzpostavijo na različne načine, pri čemer lahko aplikacijski vmesnik razvijejo sami ali uporabijo katero izmed komercialnih ali brezplačnih rešitev, ki so na voljo na trgu. Dva tedna pred rokom je svoje obveznosti brez težav uredila že četrtina upravičencev.

Javna agencija SPIRIT Slovenija pojasnjuje, da je bil način elektronske izmenjave podatkov za namen izvajanja nadzora v okviru finančnih pomoči za omilitev posledic energetske krize v gospodarstvu usklajen in predpisan v zadevnem zakonu. Operaterji in dobavitelji lahko elektronsko izmenjavo podatkov vzpostavijo na različne načine, pri čemer lahko aplikacijski vmesnik razvijejo sami ali uporabijo katero izmed komercialnih ali brezplačnih rešitev, ki so na voljo na trgu. Dva tedna pred rokom je svoje obveznosti brez težav uredila že četrtina upravičencev.

Trenuten način poročanja določen v zakonu je bil vzpostavljen z namenom čim manjše administrativne obremenitve podjetij, ki so prejemniki pomoči. Če ne bi vzpostavili trenutnega sistema, bi moralo več tisoč podjetij prejemnikov pomoči mesečno pošiljati račune o dejanski porabi in ceni energentov, obenem pa bi to predstavljalo pomembno administrativno obremenitev tudi za agencijo pri pregledu vse dokumentacije. Sistem poročanja in nadzora nad pomočjo je bil vzpostavljen z namenom odgovorne porabe javnih sredstev in v izogib, da bi kateri od upravičencev prejel več sredstev, kot pa je do njih dejansko upravičen glede na realno porabo energentov.

Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (Uradni list RS, št. 163/22 in 15/23; ZPGOPEK) v 16. členu operaterjem in dobaviteljem energentov zato nalaga obveznost elektronske izmenjave podatkov o dobavljenih količinah in cenah na enoto energenta za posameznega upravičenca, ki je zaprosil za finančno pomoč države zaradi visokih cen energentov. Skladno z zakonom javna agencija SPIRIT Slovenija, ki je v vlogi pristojnega organa za nadzor kot izvrševalec, predpiše vrsto in obliko podatkov, ki jih potrebuje za namen izvajanja nadzora. Na ta način bo lahko agencija preverila dejansko porabo energije in naredila končni poračun pomoči.

Zakonska obveznost velja za vse operaterje in dobavitelje, kot tudi posredne dobavitelje, ki upravičencem dobavljajo in zaračunavajo del energentov in razpolagajo s podatki za upravičenca. Operaterji, dobavitelji in posredni dobavitelji morajo imeti skladno s šestim odstavkom 16. člena do 31. julija 2023 posredovati podatke, kar pomeni, da morajo do takrat poskrbeti tudi za objavljen, dostopen in preverjen pravilno delujoč aplikacijski vmesnik.

Upravičenci lahko aplikacijske vmesnike razvijejo v svoji režiji ali v konzorciju s partnerji. V ta namen jim javna agencija SPIRIT Slovenija podaja tehnična navodila. Obenem obstaja tudi možnosti koriščenja že na trgu razvitih rešitev elektronske izmenjave podatkov, med njimi obstajajo tako komercialne kot brezplačne. Naštevamo zgolj nekaj brezplačnih in plačljivih rešitev:

Operaterji, dobavitelji in posredni dobavitelji se sami odločijo za tisto, ki jim najbolj ustreza, pri čemer imajo več možnosti - ali razvijejo aplikacijski vmesnik sami ali v konzorciju še s kom (v pomoč so jim tehnična navodila) ali uporabijo katero izmed komercialnih rešitev ali pa uporabijo brezplačno rešitev.

Agencija sporoča, da je približno 14 dni pred rokom svoje obveznosti uredila že četrtina upravičencev. Na agenciji se trenutno izvaja test aplikacijskih vmesnikov, pri čemer težav pri razvoju ali uporabi obstoječih rešitev (tudi brezplačnih) ne beležimo.

SPIRIT Slovenija je za vse operaterje, dobavitelje in posredne dobavitelje opravil tudi informativni dan, na katerem je podrobneje predstavil zakonske obveznosti v zvezi z elektronsko izmenjavo podatkov, ter pojasnil tudi vrsto in obliko podatkov, ki jih je izmenjati z agencijo ter način elektronske izmenjave, ki je opredeljen v Tehničnih navodilih. Posnetek in predstavitev informativnega dne je objavljen na povezavi.

SPIRIT Slovenija tudi sproti s posameznimi operaterji, dobavitelji in posrednimi dobavitelji rešuje morebitna odprta vprašanja. Ob morebitnih odprtih vprašanjih se lahko operaterji, dobavitelji in posredni dobavitelji obrnejo na energenti2023@spiritslovenia.si (vsebinska vprašanja) oz. api@spiritslovenia.eu (tehnična vprašanja v povezavi z izmenjavo podatkov).

Več informacij je dostopnih tudi na spletnem mestu: www.spiritslovenia.si/razpis/397.

Nazaj