Z novim letom bodo normiranci plačevali več davka

Z novim letom bodo normiranci plačevali več davka

Z novim letom bodo normiranci plačevali več davka

13. 10. 2022

Vlada je 27. 9. potrdila paket predlogov novel davčnih zakonov, in sicer spremembe zakonov o dohodnini, o trošarinah, o davčnem potrjevanju računov, o davčnem postopku in o finančni upravi. Prve tri bo Državni zbor, po predlogu ministrskega zbora, obravnaval po nujnem postopku. Če bo paket potrjen, bodo spremembe začele veljati s 1. januarjem 2023.

Objavljeno: SAOP d. o. o. , 29. 9. 2022, www.minimax.si

Avgusta letos je Ministrstvo za finance v javno razpravo dalo paket sprememb davčne zakonodaje. V tem predlogu so bile spremembe, povezane z normiranci, minimalne (več o tem).

Vlada je 27. 9. potrdila paket predlogov novel davčnih zakonov, in sicer spremembe zakonov o dohodnini, o trošarinah, o davčnem potrjevanju računov, o davčnem postopku in o finančni upravi. Prve tri bo Državni zbor, po predlogu ministrskega zbora, obravnaval po nujnem postopku. Če bo paket potrjen, bodo spremembe začele veljati s 1. januarjem 2023.

Največje spremembe bodo pri obdavčitvi normiranih s.p.-jev

Spremembe so predvidene pri obdavčitvi samostojnih podjetnikov, ki so vključeni v sistem normiranih odhodkov, in teh je v Sloveniji okoli 60.000.

Za normirane samostojne podjetnike, ki imajo do 35.000 evrov letnega dohodka oziroma fakturirajo povprečno 2.900 evrov mesečno, se ne bo spremenilo nič.

Bistvena sprememba se nanaša na del dohodka nad 35.000 evrov. Pri normirancih brez zaposlenih ostaja najvišja meja 50.000 evrov, pri normirancih z vsaj enim zaposlenim pa ostaja najvišja meja 100.000 evrov. Spreminja pa se pogoj, da mora imeti podjetnik vsaj enega zaposlenega za najmanj 9 mesecev v letu in ne 5 mesecev, kot je veljalo prej.

Za del dohodka nad 35.000 evrov se bodo priznani normirani odhodki znižali s sedanjih 80 % na 40 %, kar preračunano pomeni, da se neto obdavčitev z dosedanjih 4 % povišuje na 12 %.

Primer 1:

Podjetnik ima 40.000 evrov letno prihodkov, oziroma povprečno 3.300 evrov mesečno.

  • Po trenutno veljavni zakonodaji plača 1.600 evrov dohodnine oziroma približno 133 evrov mesečne akontacije.
  • Po novem pa bi plačal 2.000 evrov letno oziroma približno 167 evrov mesečne akontacije.

Kako pridemo do izračuna?

Do 35.000 evrov upoštevamo izračun na podlagi obdavčitve 80 % normiranih stroškov, torej 4 % od 35.000, kar znaša 1.400 evrov letno. Za 5.000 evrov pa ima priznanih le 40 % stroškov, torej 12 % od 5.000, kar znaša 600 evrov.

Primer 2:

Podjetnik ima 60.000 evrov prihodkov, oziroma povprečno 5.000 evrov mesečno.

  • Po trenutno veljavni zakonodaji podjetnik plača 2.400 evrov dohodnine oziroma 200 evrov mesečne akontacije.
  • Po novem pa bi plačal 4.400 evrov dohodnine oziroma 366 evrov mesečne akontacije.

Kako pridemo do izračuna?

Tudi v tem primeru do 35.000 evrov ostaja enaka obdavčitev v višini 80 %, kar znese 1.400 evrov davka. Razlika med 35.000 do 60.000 je 25.000 evrov. Ta znesek je obdavčen z 12 %, kar znese 3.000 evrov.

Kaj se spreminja za popoldanske s.p.-je?

Priznani normirani odhodki se zmanjšujejo tudi za popoldanske s.p.-je, in sicer z dosedanjih 80 % na 40 %. Vendar pri tej ureditvi niso postavili meje, kot je to pri rednem normiranem s.p.-ju, torej bo celotni prihodek obdavčen z 12 % davkom.

Spomnimo

O spremembi obdavčitve normirancev je govora že nekaj let. Prvi predlog je bil že leta 2020, da bi normirani s.p. imel neto obdavčitev 8 % namesto dosedanjih 4 %. Pred nekaj dnevi je vlada predlagala zvišanje obdavčitve, in sicer tako, da bi do meje 25.000 evrov ostala obdavčitev enaka, nad to mejo pa se znižajo pavšalno priznani stroški na zgolj 40 %. V zadnjem predlogu vlade se je meja, nad katero se plača višji davek, zvišala s 25.000 na 35.000 evrov.

Nazaj