Z evropskimi sredstvi bodo spodbujali podjetnost v gimnazijah

Z evropskimi sredstvi bodo spodbujali podjetnost v gimnazijah

Z evropskimi sredstvi bodo spodbujali podjetnost v gimnazijah

14. 11. 2017

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis, ki bo spodbujal podjetnost v gimnazijah. Razpisu bo tako namenjenih 2,7 milijona evrov, skoraj 2,2 milijona bo prispeval Evropski socialni sklad.

Vir in informacije: STA, 3. 11. 2017, www.sta.si

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis, ki bo spodbujal podjetnost v gimnazijah. Za razpis je tako namenjenih 2,7 milijona evrov, skoraj 2,2 milijona bo prispeval Evropski socialni sklad.

Namen razpisa z naslovom Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah, je razviti, preizkusiti in implementirati celosten model spodbujanja podjetnosti v javno veljavnih izobraževalnih programih splošne in strokovne gimnazije. Z njim pa bi dijakom omogočili prožnejše prehajanje med gimnazijami in okoljem. S kompetenco podjetnosti se bo najprej opolnomočilo strokovne delavce, nato pa preko njih dijake.

Poleg znanja je cilj, da se dijakom zagotovi čim več praktičnih izkušenj in se jih nauči, kako pridobljeno znanje uporabiti, kako delovati proaktivno ter samoiniciativno. V okviru izvajanja razpisa bo tako ključnega pomena povezovanje gimnazije z okoljem.

Gimnazija bo zato morala vzpostaviti partnerstvo za zagotavljanje praktičnih izkušenj dijakov z odpiranjem izobraževanja v okolje. S tem pa se bo vzpostavila kultura podjetnosti v in izven šolskega prostora, in sicer v najmanj sedemdesetih gimnazijah.

Več o javnem razpisu

Nazaj