Z brezplačnim spletnim orodjem OiRA lahko sami izdelate oceno tveganja za delovna mesta v vašem podjetju

Z brezplačnim spletnim orodjem OiRA lahko sami izdelate oceno tveganja za delovna mesta v vašem podjetju

Z brezplačnim spletnim orodjem OiRA lahko sami izdelate oceno tveganja za delovna mesta v vašem podjetju

12. 01. 2016

Spletno orodje OiRA »Online interacitve Risk Assessment« je pripomoček, ki želi delodajalcem in delavcem približati eno najpomembnejših orodij zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, in sicer ocenjevanje tveganja.

Vir in informacije: www.gzs.si/skupaj-gradniki-zdravja/

Ali že imate izdelan načrt promocije zdravja na delovnem mestu? Kaj pa oceno tveganja? Po zakonu je ta za delodajalce obvezna, sicer sledijo denarne kazni.

Spletno orodje OiRA »Online interacitve Risk Assessment« je pripomoček, ki želi delodajalcem in delavcem približati eno najpomembnejših orodij zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, in sicer ocenjevanje tveganja.

Orodje je brezplačno, enostavno dosegljivo na spletu in uporabniku prijazno, ciljno usmerjeno in prilagojeno posameznim dejavnostim ter popolnoma prilagodljivo. Orodje OiRA uporabnika vodi skozi bistvene faze ocenjevanja tveganja. Pri vsakem izpostavljenem tveganju pa se uporabnik lahko seznani tudi s predpisano zakonodajo o zdravju in varnosti.

V orodje OiRA se lahko prijavi vsak, ki ima dostop do računalnika ali pametnega telefona ter elektronski naslov, s katerim se registrira v aplikacijo. Delavce orodje OiRA motivira k aktivnemu sodelovanju pri postopku ocenjevanja tveganja, saj lahko sami raziskujejo spletno orodje, sami izvajajo ocenjevanje ter se pri tem seznanjajo s tveganji pri delu, ki ga opravljajo.

Interaktivno orodje OiRA delavce spodbuja k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih. Vodstveno osebje pogosto nima rešitev za vse težave v zvezi z zdravjem in varnostjo, medtem ko so delavci in njihovi zastopniki podrobno seznanjeni in imajo izkušnje s tem, kako se delo opravlja in kako vpliva nanje. Zato morajo delavci in vodstveno osebje tesno sodelovati, da bi našli skupne učinkovite rešitve, kar je pomembno za preprečevanje tveganj.

Z vidika delodajalcev gre za to, da dobijo pomoč pri opredeljevanju resničnih težav in pravih rešitev ter da imajo motivirano delovno silo. Z vidika delavcev pa gre za to, da si zagotovijo varnost pred poškodbami pri delu. Orodje OiRA je več kot odličen pripomoček za spodbujanje tovrstnega sodelovanja ter s tem komunikacije in motiviranosti za zdravo in varno!

Več o tem

V Sloveniji orodja že za šest poklicev

Trenutno so v Sloveniji aktivna orodja OiRA za: delo v frizerski dejavnosti, cest-ni transport, delo v mizarski delavnici, delo v pisarni, čistilni servisi, delo v gradbeništvu. Do konca leta 2016 pa bodo razvita in ak-tivna še orodja OiRA za dejavnosti: pek, mesar, trgovec, avtoserviser, slikoples-kar/črkoslikar/fasader, elektroinstala-ter, krovec, kovinar, parketar, vulkani-zer, kuhar.

Orodja OiRA so dostopna na spletnem naslovu MDDSZ oz. EU OSHA: www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja in www.oiraproject.eu.

Nazaj